Posted by on 7 września 2019

UWZGLĘDNIANIE WYCHOWAWCZYCH POTRZEB DZIECI Z NIZSZYCH KLAS SPOŁECZNYCH. Drugim z wymienionych przez nas powodów, dla których powinniśmy dążyć do zapoznania się z klasowym środowiskiem dzieci, były nasze stosunkowo znikome osiągnięcia przy podejmowaniu prób zaspokojenia wychowawczych potrzeb dzieci z klas niższych. Istniejący system szkolny jest nastawiony na zaspokajanie potrzeb i aspiracji ludzi z klasy średniej. Ludzie administrujący szkołami i uczący dzieci skłonni są rozpatrywać zagadnienia wychowawcze w odniesieniu do ram pojęciowych, na które składają się wartości cenione w ich własnej klasie społecznej. Florence Me Gehee, opierając się na swych doświadczeniach zdobytych w czasie pełnienia funkcji inspektora szkolnego w Kalifomii, opisuje następujący konflikt między skalą wartości pewnego małżeństwa meksykańskiego a dążeniami szkoły, do której uczęszczał ich syn, Jesus. Gdy nadszedł czas zbioru pomidorów, rodzice spodziewali s ię, że chłopca zwolnią ze szkoły, aby mógł im pomóc przy zbiorach, dla nich bowiem materialne potrzeby rodziny miały pierwszeństwo przed wymaganiami dyscypliny szkolnej. Nauczycielka, osoba pochodzenia anglosaskiego z klasy średniej, nie tylko miała kłopot z utrzymaniem chłopca w szkole, ale również nie mogła zrozumieć, dlaczego rodzice tak naiwnie przypuszczają, że szkoła zgodzi się na jego zwolnienie. [patrz też: ciało hoffy, przeciwwskazania do masażu, moringa proszek ]

 1. Milan
  19 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

 2. Samuel
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu oxandrolone[…]

 3. Nadia
  23 stycznia 2019

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: ciało hoffy moringa proszek przeciwwskazania do masażu

Posted by on 7 września 2019

UWZGLĘDNIANIE WYCHOWAWCZYCH POTRZEB DZIECI Z NIZSZYCH KLAS SPOŁECZNYCH. Drugim z wymienionych przez nas powodów, dla których powinniśmy dążyć do zapoznania się z klasowym środowiskiem dzieci, były nasze stosunkowo znikome osiągnięcia przy podejmowaniu prób zaspokojenia wychowawczych potrzeb dzieci z klas niższych. Istniejący system szkolny jest nastawiony na zaspokajanie potrzeb i aspiracji ludzi z klasy średniej. Ludzie administrujący szkołami i uczący dzieci skłonni są rozpatrywać zagadnienia wychowawcze w odniesieniu do ram pojęciowych, na które składają się wartości cenione w ich własnej klasie społecznej. Florence Me Gehee, opierając się na swych doświadczeniach zdobytych w czasie pełnienia funkcji inspektora szkolnego w Kalifomii, opisuje następujący konflikt między skalą wartości pewnego małżeństwa meksykańskiego a dążeniami szkoły, do której uczęszczał ich syn, Jesus. Gdy nadszedł czas zbioru pomidorów, rodzice spodziewali s ię, że chłopca zwolnią ze szkoły, aby mógł im pomóc przy zbiorach, dla nich bowiem materialne potrzeby rodziny miały pierwszeństwo przed wymaganiami dyscypliny szkolnej. Nauczycielka, osoba pochodzenia anglosaskiego z klasy średniej, nie tylko miała kłopot z utrzymaniem chłopca w szkole, ale również nie mogła zrozumieć, dlaczego rodzice tak naiwnie przypuszczają, że szkoła zgodzi się na jego zwolnienie. [patrz też: ciało hoffy, przeciwwskazania do masażu, moringa proszek ]

 1. Milan
  19 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

 2. Samuel
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu oxandrolone[…]

 3. Nadia
  23 stycznia 2019

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: ciało hoffy moringa proszek przeciwwskazania do masażu