Metoda Politzera

wrz. 18, 2019 by

Metoda Politzera. Metoda ta została podana przez Politzera w roku 1803 i chociaż od tego czasu minęło blisko 90 lat, nic nie straciła ona na wartości. W celu wykonania przedmuchania

Po wprowadzeniu cewnika przyklada sie oliwke balonu

wrz. 17, 2019 by

Po wprowadzeniu cewnika przykłada się oliwkę balonu Politzera do zewnętrznego końca cewnika i przedmuchuje trąbkę. Wówczas powietrze przechodzi bezpośrednio do ujścia gardłowego trąbki słuchowej. Należy wówczas osłuchowo sprawdzić, czy słychać

Uposledzenie czynnosci ukladu podkorowego prowadzace do jakania

wrz. 16, 2019 by

Upośledzenie czynności układu podkorowego prowadzące do jąkania jest spowodowane najczęściej następującymi sprawami chorobowymi: 1) chorobą Parkinsona, 2) bliznami po zejściu sprawy zapalnej (encepbalitis), 3) błonicą i płonicą, 4) kiłą, 5)

Sa to zmiany przemawiajace za pochodzeniem zapalnym cierpienia stawowego

wrz. 15, 2019 by

Czesc otrzymanego punktatu przesylamy do badania bakteriologicznego oraz serologicznego

wrz. 15, 2019 by

Wiezadlo krzyzowe tylne utrzymuje zgiecie podudzia w prawidlowym zakresie

wrz. 11, 2019 by

Wskaźnik masy ciała i śmiertelność wśród dorosłych z cukrzycą typu 2 typu Incident AD 4

wrz. 4, 2019 by

Person-time obliczano od daty diagnozy cukrzycy do śmierci lub do zakończenia obserwacji (1 stycznia 2012 r.). Kategorie BMI zostały zdefiniowane w następujący sposób: 18,5 do 22,4, 22,5 do 24,9 (odniesienie),

Abatacept w białaczce B7-1-dodatniej białkowej nerki AD 6

wrz. 2, 2019 by

W próbkach z biopsji bez patologicznych cech kłębuszkowych (ryc. S9A i tabela S1 w dodatkowym dodatku) i we wszystkich próbkach biopsyjnych alloprzeszczepów nerkowych od pacjentów bez nawracającego białkomoczu (ryc. S9B

Abatacept w białaczce B7-1-dodatniej białkowej nerki AD 5

wrz. 2, 2019 by

Zamiast tego, zarówno GFP-B7-1-ogon i GFP-talin-HN współstrącono z FLAG-.3.EC. Nie znaleziono wiązania z białkiem fuzyjnym GFP-sui (kontrola negatywna). Zbadaliśmy mechanizm rozerwania B7-1 aktywacji .1-integryny. Wiadomo, że cytoplazmatyczne białko talin wiąże

Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 4

wrz. 1, 2019 by

Od 25 marca do grudnia 2013 r. Przebadano próbki dróg oddechowych od 1372 hospitalizowanych pacjentów z zapaleniem płuc o niewyjaśnionym pochodzeniu, a 104 pacjentów (7,6%) zostało potwierdzonych jako zakażonych wirusem