Posted by on 1 września 2019

Metaanaliza sześciu małych badań z udziałem 234 pacjentów na OIT wykazała korzyść w zakresie przeżycia przy natychmiastowym rozpoczęciu żywienia dojelitowego w porównaniu z opóźnionym włączeniem26. Niestety, jakość poszczególnych badań w tej metaanalizie ubogi. Na przykład w trzech badaniach grupa porównawcza otrzymywała pozajelitowe składniki odżywcze w ciągu 24 godzin po przyjęciu na OIT, co utrudniało interpretację wyników.27 Podstawą wczesnego rozpoczęcia żywienia dojelitowego, a nie żywienia pozajelitowego, jest niższa wartość. ryzyko zakażenia żywieniem dojelitowym, które obserwowano w starszych randomizowanych, kontrolowanych badaniach, które przeprowadzono w erze, w której badacze mogli nie docenić szkody wynikającej z wyraźnej hiperglikemii i nadprodukcji u pacjentów w stanie krytycznym.28 Jednak duże, wysokiej jakości, randomizowane, nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych potwierdzających korzyści wynikające z wczesnego żywienia dojelitowego w porównaniu z odżywianiem opóźnionym w ostrej fazie choroby krytycznej. Oszacowanie wymagań energetycznych
Nadal dyskutuje się o zapotrzebowaniu na energię pacjentów w stanie krytycznym29. Takie wymagania są często szacowane na podstawie charakterystyki pacjentów przed wystąpieniem choroby29. Inni obserwatorzy twierdzą, że zapotrzebowanie na energię różni się na pacjenta i na dzień w OIT, a zatem należy codziennie oceniać indywidualnie na podstawie pomiarów zużycia tlenu i produkcji dwutlenku węgla, ustalonych za pomocą kalorymetrii pośredniej.29 Jednakże ta metoda jest często trudna technicznie lub niemożliwa do wykonania u pacjentów w stanie krytycznym. [29]
Ryc. 1. Ryc. 1. Porównanie spożycia makroskładników i wyniki pięciu randomizowanych, kontrolowanych badań oceniających nawożenie podczas choroby krytycznej. Przedstawiono wyniki w odniesieniu do nowych zakażeń, czasu trwania wentylacji mechanicznej, czasu pobytu na oddziale intensywnej terapii (OIOM) oraz śmiertelności na OIT w pięciu badaniach. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były czas wentylacji mechanicznej w żywieniu troficznym vs. pełnoprędkościowe żywienie dojelitowe w wentylowanych mechanicznie pacjentach z ostrym uszkodzeniem płuc (EDEN), 7 śmiertelności 60-dniowej w próbie Early Parenteral Nutrition (Early PN), 16 długości pobytu na OIT w zakresie wpływu żywienia pozajelitowego na uzupełnianie żywienia enteralnego u dorosłych pacjentów z krytyczną chorobą (EPaNIC), 14 przypadków nowych zakażeń od randomizacji do dnia 28 w zakresie wpływu suplementacyjnego żywienia pozajelitowego na wskaźnik zakażeń, czas trwania wentylacji mechanicznej oraz rehabilitacja w badaniu Pacjentów na OIOM, 15,41 i śmiertelność w szpitalu w badaniu Tight Calorie Control (TICACOS) .29 (W TICACOS karmienie było prowadzone przez kalorymetrię pośrednią w celu oszacowania wydatku energii spoczynkowej [REE] lub obliczony cel energetyczny.) Porównanie nie wykazuje żadnych korzyści w odniesieniu do przeżycia lub zależności intensywnej opieki ze zwiększonym żywieniem dojelitowym (EN) lub żywienia pozajelitowego (PN) we wczesnej fazie śmiertelna choroba. Widoczne różnice między badaniami w odniesieniu do innych wyników mogą być związane z różnicami w dawce makroskładników lub drogą dostarczania makroskładników
[patrz też: proteza szkieletowa cennik, usg bielany, moringa proszek ]

 1. Cereal Killer
  15 stycznia 2019

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 2. Kornel
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[…]

 3. Dancing Madman
  19 stycznia 2019

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

 4. Marcin
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta poznań[…]

 5. Helena
  23 stycznia 2019

  Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: moringa proszek proteza szkieletowa cennik usg bielany

Posted by on 1 września 2019

Metaanaliza sześciu małych badań z udziałem 234 pacjentów na OIT wykazała korzyść w zakresie przeżycia przy natychmiastowym rozpoczęciu żywienia dojelitowego w porównaniu z opóźnionym włączeniem26. Niestety, jakość poszczególnych badań w tej metaanalizie ubogi. Na przykład w trzech badaniach grupa porównawcza otrzymywała pozajelitowe składniki odżywcze w ciągu 24 godzin po przyjęciu na OIT, co utrudniało interpretację wyników.27 Podstawą wczesnego rozpoczęcia żywienia dojelitowego, a nie żywienia pozajelitowego, jest niższa wartość. ryzyko zakażenia żywieniem dojelitowym, które obserwowano w starszych randomizowanych, kontrolowanych badaniach, które przeprowadzono w erze, w której badacze mogli nie docenić szkody wynikającej z wyraźnej hiperglikemii i nadprodukcji u pacjentów w stanie krytycznym.28 Jednak duże, wysokiej jakości, randomizowane, nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych potwierdzających korzyści wynikające z wczesnego żywienia dojelitowego w porównaniu z odżywianiem opóźnionym w ostrej fazie choroby krytycznej. Oszacowanie wymagań energetycznych
Nadal dyskutuje się o zapotrzebowaniu na energię pacjentów w stanie krytycznym29. Takie wymagania są często szacowane na podstawie charakterystyki pacjentów przed wystąpieniem choroby29. Inni obserwatorzy twierdzą, że zapotrzebowanie na energię różni się na pacjenta i na dzień w OIT, a zatem należy codziennie oceniać indywidualnie na podstawie pomiarów zużycia tlenu i produkcji dwutlenku węgla, ustalonych za pomocą kalorymetrii pośredniej.29 Jednakże ta metoda jest często trudna technicznie lub niemożliwa do wykonania u pacjentów w stanie krytycznym. [29]
Ryc. 1. Ryc. 1. Porównanie spożycia makroskładników i wyniki pięciu randomizowanych, kontrolowanych badań oceniających nawożenie podczas choroby krytycznej. Przedstawiono wyniki w odniesieniu do nowych zakażeń, czasu trwania wentylacji mechanicznej, czasu pobytu na oddziale intensywnej terapii (OIOM) oraz śmiertelności na OIT w pięciu badaniach. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były czas wentylacji mechanicznej w żywieniu troficznym vs. pełnoprędkościowe żywienie dojelitowe w wentylowanych mechanicznie pacjentach z ostrym uszkodzeniem płuc (EDEN), 7 śmiertelności 60-dniowej w próbie Early Parenteral Nutrition (Early PN), 16 długości pobytu na OIT w zakresie wpływu żywienia pozajelitowego na uzupełnianie żywienia enteralnego u dorosłych pacjentów z krytyczną chorobą (EPaNIC), 14 przypadków nowych zakażeń od randomizacji do dnia 28 w zakresie wpływu suplementacyjnego żywienia pozajelitowego na wskaźnik zakażeń, czas trwania wentylacji mechanicznej oraz rehabilitacja w badaniu Pacjentów na OIOM, 15,41 i śmiertelność w szpitalu w badaniu Tight Calorie Control (TICACOS) .29 (W TICACOS karmienie było prowadzone przez kalorymetrię pośrednią w celu oszacowania wydatku energii spoczynkowej [REE] lub obliczony cel energetyczny.) Porównanie nie wykazuje żadnych korzyści w odniesieniu do przeżycia lub zależności intensywnej opieki ze zwiększonym żywieniem dojelitowym (EN) lub żywienia pozajelitowego (PN) we wczesnej fazie śmiertelna choroba. Widoczne różnice między badaniami w odniesieniu do innych wyników mogą być związane z różnicami w dawce makroskładników lub drogą dostarczania makroskładników
[patrz też: proteza szkieletowa cennik, usg bielany, moringa proszek ]

 1. Cereal Killer
  15 stycznia 2019

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 2. Kornel
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparaty ortodontyczne Clear Aligner[…]

 3. Dancing Madman
  19 stycznia 2019

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

 4. Marcin
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta poznań[…]

 5. Helena
  23 stycznia 2019

  Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: moringa proszek proteza szkieletowa cennik usg bielany