Posted by on 1 września 2019

Częstość występowania choroby wieńcowej i wskaźniki przeżycia przeszczepu w czasie obserwacji porównano w tych dwóch grupach. Wyniki w obu grupach porównano z użyciem testów sumy rang Wilcoxona dla zmiennych numerycznych i dokładnego testu Fishera dla zmiennych jakościowych. Zmienne demograficzne, które różniły się istotnie między tymi dwiema grupami, włączono do regresji logistycznej (obecność i ciężkość choroby wieńcowej lub niepowodzenia przeszczepu) i analizę regresji Coxa (przerwa w chorobie wieńcowej lub niepowodzenie przeszczepu) w celu określenia istotności statystycznej t-PA poziomy. W konsekwencji, iloraz szans (regresja logistyczna) i ryzyko względne (regresja Coxa) zostały skorygowane o różnice między grupami. Odstęp od transplantacji do końca okresu obserwacji był stosowany w celu skorygowania różnic w czasie obserwacji. Oceny Kaplana-Meiera użyto do zilustrowania wpływu poziomów t-PA w czasie od przeszczepienia do wykrycia choroby wieńcowej i czasu od przeszczepienia do drugiej transplantacji lub śmierci. Wszystkie wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną, a wszystkie dane przedstawiono jako średnie . SE. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą PC-SAS wersja 6.08. Wyniki
Badanie serc dawców przed przeszczepieniem
Ryc. 1. Reaktywność próbek z biopsji serca na przeciwciała przeciwko t-PA przed i po transplantacji (× 400). Przed transplantacją (panel A) rozkład t-PA w tętnicy jest prawidłowy (strzałka). Po transplantacji (panel B) tętniczek jest wyczerpany z t-PA (strzałka).
Stwierdzono, że przeciwciało monoklonalne przeciwko t-PA reaguje we wszystkich próbkach z biopsji uzyskanych z 78 serc dawcy przed przeszczepieniem, ale tylko z naczyniowymi komórkami mięśni gładkich tętnic i tętniczek (Figura 1A). Wszystkie doświadczenia z negatywną kontrolą były ujemne, a wszystkie pozytywne eksperymenty kontrolne z przeciwciałem przeciwko a-aktynie specyficznej dla mięśni gładkich były pozytywne.
Badania przeszczepów allogenicznych po transplantacji
Przeszczepione serca oceniano pod kątem reaktywności t-PA z seryjnymi biopsjami endomiokardialnymi, a analiza danych wykazała, że 38 z 78 alloprzeszczepów (49 procent) utrzymywało prawidłowy rozkład t-PA w komórkach mięśni gładkich tętnic, podczas gdy 40 (51 procent) wykazywał immunocytochemiczne dowody wyczerpania t-PA z komórek mięśni gładkich tętniczo w ciągu pierwszych trzech miesięcy po transplantacji (Figura 1B).
Związek między poziomami tert PA w tętniczkach a danymi laboratoryjnymi z badań klinicznych
Tabela 1. Tabela 1. Dane kliniczno-laboratoryjne dotyczące pacjentów, u których przeszczepy alogeniczne miały normalne poziomy t-PA lub wyczerpanie t-PA w ciągu trzech miesięcy po transplantacji. Analiza klinicznych danych laboratoryjnych dla dwóch grup nie wykazała znaczących różnic w wieku, typie pierwotnej choroby serca, czasie trwania niedokrwienia, odsetku palaczy, ciśnieniu krwi, stężeniu lipidów w surowicy, frakcjach wyrzutowych lewej komory, zakażeniach wirusem cytomegalii, obecności swoiste dla dawcy przeciwciała cytotoksyczne lub niesparowane HLA (Tabela 1), ale kohorty różniły się istotnie pod względem płci, liczby histologicznie zdiagnozowanych epizodów odrzucenia i długości okresu obserwacji (Tabela 1)
[patrz też: szpital siedlce starowiejska, olx drobin, proteza szkieletowa cennik ]

 1. Jagna
  11 stycznia 2019

  Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

 2. Kaja
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zgaga[…]

 3. Ksawery
  15 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 4. Jan
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: smary plastyczne[…]

 5. Kajetan
  19 stycznia 2019

  Ile razy juz to czytalem

 6. Nikola
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu usg[…]

 7. Mr. Lucky
  23 stycznia 2019

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: olx drobin proteza szkieletowa cennik szpital siedlce starowiejska

Posted by on 1 września 2019

Częstość występowania choroby wieńcowej i wskaźniki przeżycia przeszczepu w czasie obserwacji porównano w tych dwóch grupach. Wyniki w obu grupach porównano z użyciem testów sumy rang Wilcoxona dla zmiennych numerycznych i dokładnego testu Fishera dla zmiennych jakościowych. Zmienne demograficzne, które różniły się istotnie między tymi dwiema grupami, włączono do regresji logistycznej (obecność i ciężkość choroby wieńcowej lub niepowodzenia przeszczepu) i analizę regresji Coxa (przerwa w chorobie wieńcowej lub niepowodzenie przeszczepu) w celu określenia istotności statystycznej t-PA poziomy. W konsekwencji, iloraz szans (regresja logistyczna) i ryzyko względne (regresja Coxa) zostały skorygowane o różnice między grupami. Odstęp od transplantacji do końca okresu obserwacji był stosowany w celu skorygowania różnic w czasie obserwacji. Oceny Kaplana-Meiera użyto do zilustrowania wpływu poziomów t-PA w czasie od przeszczepienia do wykrycia choroby wieńcowej i czasu od przeszczepienia do drugiej transplantacji lub śmierci. Wszystkie wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną, a wszystkie dane przedstawiono jako średnie . SE. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą PC-SAS wersja 6.08. Wyniki
Badanie serc dawców przed przeszczepieniem
Ryc. 1. Reaktywność próbek z biopsji serca na przeciwciała przeciwko t-PA przed i po transplantacji (× 400). Przed transplantacją (panel A) rozkład t-PA w tętnicy jest prawidłowy (strzałka). Po transplantacji (panel B) tętniczek jest wyczerpany z t-PA (strzałka).
Stwierdzono, że przeciwciało monoklonalne przeciwko t-PA reaguje we wszystkich próbkach z biopsji uzyskanych z 78 serc dawcy przed przeszczepieniem, ale tylko z naczyniowymi komórkami mięśni gładkich tętnic i tętniczek (Figura 1A). Wszystkie doświadczenia z negatywną kontrolą były ujemne, a wszystkie pozytywne eksperymenty kontrolne z przeciwciałem przeciwko a-aktynie specyficznej dla mięśni gładkich były pozytywne.
Badania przeszczepów allogenicznych po transplantacji
Przeszczepione serca oceniano pod kątem reaktywności t-PA z seryjnymi biopsjami endomiokardialnymi, a analiza danych wykazała, że 38 z 78 alloprzeszczepów (49 procent) utrzymywało prawidłowy rozkład t-PA w komórkach mięśni gładkich tętnic, podczas gdy 40 (51 procent) wykazywał immunocytochemiczne dowody wyczerpania t-PA z komórek mięśni gładkich tętniczo w ciągu pierwszych trzech miesięcy po transplantacji (Figura 1B).
Związek między poziomami tert PA w tętniczkach a danymi laboratoryjnymi z badań klinicznych
Tabela 1. Tabela 1. Dane kliniczno-laboratoryjne dotyczące pacjentów, u których przeszczepy alogeniczne miały normalne poziomy t-PA lub wyczerpanie t-PA w ciągu trzech miesięcy po transplantacji. Analiza klinicznych danych laboratoryjnych dla dwóch grup nie wykazała znaczących różnic w wieku, typie pierwotnej choroby serca, czasie trwania niedokrwienia, odsetku palaczy, ciśnieniu krwi, stężeniu lipidów w surowicy, frakcjach wyrzutowych lewej komory, zakażeniach wirusem cytomegalii, obecności swoiste dla dawcy przeciwciała cytotoksyczne lub niesparowane HLA (Tabela 1), ale kohorty różniły się istotnie pod względem płci, liczby histologicznie zdiagnozowanych epizodów odrzucenia i długości okresu obserwacji (Tabela 1)
[patrz też: szpital siedlce starowiejska, olx drobin, proteza szkieletowa cennik ]

 1. Jagna
  11 stycznia 2019

  Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

 2. Kaja
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zgaga[…]

 3. Ksawery
  15 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 4. Jan
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: smary plastyczne[…]

 5. Kajetan
  19 stycznia 2019

  Ile razy juz to czytalem

 6. Nikola
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu usg[…]

 7. Mr. Lucky
  23 stycznia 2019

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

Powiązane tematy z artykułem: olx drobin proteza szkieletowa cennik szpital siedlce starowiejska