Posted by on 20 listopada 2018

Zaburzenia mowy pochodzenia psycho-nerwicowego 1. Jąkanie(balbuties). Jąkanie występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek. Rozpoczyna się zwykle w wieku dziecięcym, lecz może wystąpić i w wieku dojrzałym jako następstwo urazu. Jąkanie dzielimy na: 1. czynnościowe, 2. organiczne. 1. Jąkanie czynnościowe może być: a) rozwojowe, b) urazowe. a) Jąkanie rozwojowe powstaje u małego dziecka w okresie kształtowania się mowy. Aparat ruchowy mowy wytwarza się u małego dziecka powoli. Dzieci niesprawne metorycznie późno zaczynają chodzić i mówić. Automatyczny mechanizm mowy rozwija się u nich z trudnością. Jeżeli dziecko chce wypowiedzieć więcej niż potrafi wysłowić, zahacza się i powtarza kilkakrotnie te samą zgłoskę. Tę formę jąkania nazywamy jąkaniem klonicznym . Może ono przejść nie pozostawiając żadnych śladów. Przyczyną jąkania klonicznego jest niemożność skoordynowania mięśni oddechowych z mięśniami krtani oraz z mięśniami jamy ustnej. [hasła pokrewne: usg bielany, moringa proszek, próba valsalvy ]

Powiązane tematy z artykułem: moringa proszek próba valsalvy usg bielany

Posted by on 20 listopada 2018

Zaburzenia mowy pochodzenia psycho-nerwicowego 1. Jąkanie(balbuties). Jąkanie występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek. Rozpoczyna się zwykle w wieku dziecięcym, lecz może wystąpić i w wieku dojrzałym jako następstwo urazu. Jąkanie dzielimy na: 1. czynnościowe, 2. organiczne. 1. Jąkanie czynnościowe może być: a) rozwojowe, b) urazowe. a) Jąkanie rozwojowe powstaje u małego dziecka w okresie kształtowania się mowy. Aparat ruchowy mowy wytwarza się u małego dziecka powoli. Dzieci niesprawne metorycznie późno zaczynają chodzić i mówić. Automatyczny mechanizm mowy rozwija się u nich z trudnością. Jeżeli dziecko chce wypowiedzieć więcej niż potrafi wysłowić, zahacza się i powtarza kilkakrotnie te samą zgłoskę. Tę formę jąkania nazywamy jąkaniem klonicznym . Może ono przejść nie pozostawiając żadnych śladów. Przyczyną jąkania klonicznego jest niemożność skoordynowania mięśni oddechowych z mięśniami krtani oraz z mięśniami jamy ustnej. [hasła pokrewne: usg bielany, moringa proszek, próba valsalvy ]

Powiązane tematy z artykułem: moringa proszek próba valsalvy usg bielany