Posted by on 5 września 2019

Z punktu widzenia nauczyciela jedną z najważniejszych więzi podkulturowych jest więź opierająca się na strukturze społeczno klasowej. Większość nauczycieli pochodzi ze środowiska klasy średniej i wartości dominujące w ideologii szkoły są w swojej ogólnej tendencji wartościami klasy średniej. Toteż nauczycielowi trudno jest nieraz zrozumieć zachowanie się i motywację dzieci pochodzących ze środowiska niższych klas społecznych. Dzieci pochodzące z klasy średniej zazwyczaj odgrywają przodującą rolę w sprawach szkolnych i we wszystkich formach działalności prowadzonej w szkole. Ponieważ rozumieją przyjętą w szkole skalę wartości, łatwiej im osiągnąć powodzenie. Natomiast dzieci z niższych klas społecznych, ponieważ częściej spotykają się z niepowodzeniami i rozczarowaniem oraz czują się społecznie izolowane od innych dzieci, starają się opuścić szkołę przy pierwszej nadarzającej się okazji. Trudności ich są tym większe, e ich rodzice wykazują brak zainteresowania i na ogół negatywny stosunek do kształcenia. W stosunku do dzieci rodzin pochodzących z niższych klas społecznych szkoła ma obowiązek różnorakiej natury. Nauczyciele powinni rozumieć wartości i postawy warunkujące zachowanie się tych dzieci, powinni eliminować lub osłabiać uprzedzenia powodujące ich izolację od innych dzieci i wyłączanie z życia szkolnego oraz tak zrewidować treści programów nauczania, aby potrzeby wychowawcze dzieci z niższych klas społecznych mogły być zaspokojone. Uczeń w swym zespole, chociaż zabawa dzieci w wieku przedszkolnym ma tendencje do koncentrowania się wokół jednostki, można dzieci wciągnąć do zajęć zespołowych, o ile coś budzi wspólne zainteresowanie. [przypisy: bitwa pięciu armii cda, lornetki allegro, balon politzera ]

 1. Freak
  15 stycznia 2019

  czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

 2. Alpha
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Implanty Stomatologiczne[…]

 3. Oliver
  19 stycznia 2019

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

 4. Lena
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: soczewki[…]

 5. Night Train
  23 stycznia 2019

  lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: balon politzera bitwa pięciu armii cda lornetki allegro

Posted by on 5 września 2019

Z punktu widzenia nauczyciela jedną z najważniejszych więzi podkulturowych jest więź opierająca się na strukturze społeczno klasowej. Większość nauczycieli pochodzi ze środowiska klasy średniej i wartości dominujące w ideologii szkoły są w swojej ogólnej tendencji wartościami klasy średniej. Toteż nauczycielowi trudno jest nieraz zrozumieć zachowanie się i motywację dzieci pochodzących ze środowiska niższych klas społecznych. Dzieci pochodzące z klasy średniej zazwyczaj odgrywają przodującą rolę w sprawach szkolnych i we wszystkich formach działalności prowadzonej w szkole. Ponieważ rozumieją przyjętą w szkole skalę wartości, łatwiej im osiągnąć powodzenie. Natomiast dzieci z niższych klas społecznych, ponieważ częściej spotykają się z niepowodzeniami i rozczarowaniem oraz czują się społecznie izolowane od innych dzieci, starają się opuścić szkołę przy pierwszej nadarzającej się okazji. Trudności ich są tym większe, e ich rodzice wykazują brak zainteresowania i na ogół negatywny stosunek do kształcenia. W stosunku do dzieci rodzin pochodzących z niższych klas społecznych szkoła ma obowiązek różnorakiej natury. Nauczyciele powinni rozumieć wartości i postawy warunkujące zachowanie się tych dzieci, powinni eliminować lub osłabiać uprzedzenia powodujące ich izolację od innych dzieci i wyłączanie z życia szkolnego oraz tak zrewidować treści programów nauczania, aby potrzeby wychowawcze dzieci z niższych klas społecznych mogły być zaspokojone. Uczeń w swym zespole, chociaż zabawa dzieci w wieku przedszkolnym ma tendencje do koncentrowania się wokół jednostki, można dzieci wciągnąć do zajęć zespołowych, o ile coś budzi wspólne zainteresowanie. [przypisy: bitwa pięciu armii cda, lornetki allegro, balon politzera ]

 1. Freak
  15 stycznia 2019

  czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

 2. Alpha
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do Implanty Stomatologiczne[…]

 3. Oliver
  19 stycznia 2019

  Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach

 4. Lena
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: soczewki[…]

 5. Night Train
  23 stycznia 2019

  lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: balon politzera bitwa pięciu armii cda lornetki allegro