Posted by on 9 listopada 2018

Widocznie sam fakt pochodzenia z rodziny należącej do klasy średniej daje w sprawach nauki uczniowi przewagę nie współmiernie do jego uzdolnień umysłowych. Praca Hollingsheada i prace innych badaczy w dziedzinie socjologii i psychologii wskazują, że istnieje znaczna nie współmierność między faktycznymi osiągnięciami szkoły a niezaspokojonymi potrzebami jednej trzeciej uczniów – dzieci z rodzin klasy robotniczej i niższej warstwy klasy niższej. Nie znaczy to bynajmniej, że szkoła powinna opracować osobny program dla dzieci z tych klas społecznych, czy też zrezygnować z idei przekazywania wartości uznawanych przez klasę średnią. Zagadnienie polega raczej na tym, aby docenić wartości i rozumieć pojęcia, jakie mają o sobie dzieci i rodzice nienależący do klasy średniej, aby dopomóc im w rozwijaniu silniejszego poczucia uczestnictwa w społeczeństwie szkolnym i w społeczeństwie poza szkołą oraz tak przekształcać stopniowo program nauki w szko le, aby zaspokoił potrzeby wszystkich dzieci, niezależnie od ich pochodzenia społecznego. Jeśli zdecydujemy się realizować ten potrójny plan, będzie to oznaczało, że nauczyciele będą musieli dopomagać dzieciom w wyrabianiu u siebie większej tolerancji i wzajemnego poważania, jako ludzie dla ludzi, a nie jako dla przedstawicieli pewnych grup społecznych. Skoro jednak w tych sprawach dzieci idą za przykładem rodziców, w konsekwencji oznacza to, że należy pracować nad dorosłymi, aby usunąć lub przynajmniej osłabić uprzedzenia między klasowe. Realizacja tego planu polega na tym, że zarówno nauczyciele, jak i rodzice muszą zmienić odpowiednio swój punkt widzenia, ponieważ oni właśnie odgrywają znaczną rolę w formowaniu postawy dzieci. Już samo dążenie do zrozumienia dzieci wymaga pewnego przestawienia naszych sposobów patrzenia. Jeśli wszystkie dzieci zawsze oceniamy, stosując typowe normy i wzory klasy średniej, nastawiamy się raczej krytyc znie niż ze zrozumieniem. [więcej w: rehabilitacja osób starszych, bezzębie, badanie kału na nosicielstwo ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału na nosicielstwo bezzębie rehabilitacja osób starszych

Posted by on 9 listopada 2018

Widocznie sam fakt pochodzenia z rodziny należącej do klasy średniej daje w sprawach nauki uczniowi przewagę nie współmiernie do jego uzdolnień umysłowych. Praca Hollingsheada i prace innych badaczy w dziedzinie socjologii i psychologii wskazują, że istnieje znaczna nie współmierność między faktycznymi osiągnięciami szkoły a niezaspokojonymi potrzebami jednej trzeciej uczniów – dzieci z rodzin klasy robotniczej i niższej warstwy klasy niższej. Nie znaczy to bynajmniej, że szkoła powinna opracować osobny program dla dzieci z tych klas społecznych, czy też zrezygnować z idei przekazywania wartości uznawanych przez klasę średnią. Zagadnienie polega raczej na tym, aby docenić wartości i rozumieć pojęcia, jakie mają o sobie dzieci i rodzice nienależący do klasy średniej, aby dopomóc im w rozwijaniu silniejszego poczucia uczestnictwa w społeczeństwie szkolnym i w społeczeństwie poza szkołą oraz tak przekształcać stopniowo program nauki w szko le, aby zaspokoił potrzeby wszystkich dzieci, niezależnie od ich pochodzenia społecznego. Jeśli zdecydujemy się realizować ten potrójny plan, będzie to oznaczało, że nauczyciele będą musieli dopomagać dzieciom w wyrabianiu u siebie większej tolerancji i wzajemnego poważania, jako ludzie dla ludzi, a nie jako dla przedstawicieli pewnych grup społecznych. Skoro jednak w tych sprawach dzieci idą za przykładem rodziców, w konsekwencji oznacza to, że należy pracować nad dorosłymi, aby usunąć lub przynajmniej osłabić uprzedzenia między klasowe. Realizacja tego planu polega na tym, że zarówno nauczyciele, jak i rodzice muszą zmienić odpowiednio swój punkt widzenia, ponieważ oni właśnie odgrywają znaczną rolę w formowaniu postawy dzieci. Już samo dążenie do zrozumienia dzieci wymaga pewnego przestawienia naszych sposobów patrzenia. Jeśli wszystkie dzieci zawsze oceniamy, stosując typowe normy i wzory klasy średniej, nastawiamy się raczej krytyc znie niż ze zrozumieniem. [więcej w: rehabilitacja osób starszych, bezzębie, badanie kału na nosicielstwo ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału na nosicielstwo bezzębie rehabilitacja osób starszych