Posted by on 16 września 2018

W klasie średniej oczekuje się od dzieci, że będą w nauce celować i na ogół uważają one naukę za ważny czynnik iw ewentualnej karierze. Są nastawione na karierę. Dzieci z klas niższych traktują naukę, jako coś, w czym raczej nie będzie im się wiodło, jako nieprzyjemny, pełen rozczarowań okres, sztucznie wstawiony w ich życie. Czasami zespół uczniowski, do którego należą dzieci z klas niższych, czyni zadziwiające postępy z sympatii dla swego nauczyciela, którego naprawdę lubią, a który rozumie ich trudności. Ale jeśli w następnym roku przejdą do innego nauczyciela, do kogoś, kto już ich tak dobrze nie rozumie, ich zainteresowanie nauką słabnie i znów poddają się uczuciu apatii i frustracji. Wysiłki, jakie w nauce czynią dzieci z klas niższych, częściej opierają się na czynniku osobistym na ich postawę i zachowanie się w nauce w znacznym stopniu wpływa stosunek do swego nauczyciela i do innych dzieci w tej samej klasie szkolnej . Również mniej są skłonne traktować naukę jako drogę awansu i przyszłej kariery, większe znaczenie ma dla nich osobisty wpływ nauczyciela. Natomiast dzieci z klasy średniej będą uczyć się pilnie nawet dla nauczycieli, których nie lubią, ponieważ obawiają się, że nie będzie się im w życiu powodziło. [przypisy: balon politzera, usg bielany, proteza szkieletowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: balon politzera proteza szkieletowa cennik usg bielany

Posted by on 16 września 2018

W klasie średniej oczekuje się od dzieci, że będą w nauce celować i na ogół uważają one naukę za ważny czynnik iw ewentualnej karierze. Są nastawione na karierę. Dzieci z klas niższych traktują naukę, jako coś, w czym raczej nie będzie im się wiodło, jako nieprzyjemny, pełen rozczarowań okres, sztucznie wstawiony w ich życie. Czasami zespół uczniowski, do którego należą dzieci z klas niższych, czyni zadziwiające postępy z sympatii dla swego nauczyciela, którego naprawdę lubią, a który rozumie ich trudności. Ale jeśli w następnym roku przejdą do innego nauczyciela, do kogoś, kto już ich tak dobrze nie rozumie, ich zainteresowanie nauką słabnie i znów poddają się uczuciu apatii i frustracji. Wysiłki, jakie w nauce czynią dzieci z klas niższych, częściej opierają się na czynniku osobistym na ich postawę i zachowanie się w nauce w znacznym stopniu wpływa stosunek do swego nauczyciela i do innych dzieci w tej samej klasie szkolnej . Również mniej są skłonne traktować naukę jako drogę awansu i przyszłej kariery, większe znaczenie ma dla nich osobisty wpływ nauczyciela. Natomiast dzieci z klasy średniej będą uczyć się pilnie nawet dla nauczycieli, których nie lubią, ponieważ obawiają się, że nie będzie się im w życiu powodziło. [przypisy: balon politzera, usg bielany, proteza szkieletowa cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: balon politzera proteza szkieletowa cennik usg bielany