Posted by on 22 listopada 2018

Powstaje wówczas ujemne ciśnienie w jamie nosowo-gardłowej i powietrze przez otwartą w czasie połykania trąbkę słuchową przechodzi do nosa. Badany odczuwa wówczas wciągnięcie błon bębenkowych i zlepienie ścian trąbek. Wykonanie próby Valsalvy jest bardzo proste i może ona być stosowana przez samego chorego bez pomocy lekarza; jest ona jednak mało celowa i skuteczna, gdyż siła wpychająca powietrze jest bardzo mała i już nieznaczne . zmniejszenie drożności trąbki nie pozwala na przejście powietrza do jamy bębenkowej. Łatwe wykonanie tej próby kryje pewne niebezpieczeństwo, gdyż bywa ona stosowana przez samych chorych w tych przypadkach, w których przedmuchiwanie trąbek jest przeciwwskazane. Jako metoda lecznicza bywa ona stosowana w przebiegu nieżytu ucha środkowego u lotników. Wykonuje się ją wówczas z jednoczesnym połączeniem chorego z aparatem zagęszczającym powietrze. 2. [hasła pokrewne: bezzębie, ciało tłuszczowe hoffy, balon politzera ]

Powiązane tematy z artykułem: balon politzera bezzębie ciało tłuszczowe hoffy

Posted by on 22 listopada 2018

Powstaje wówczas ujemne ciśnienie w jamie nosowo-gardłowej i powietrze przez otwartą w czasie połykania trąbkę słuchową przechodzi do nosa. Badany odczuwa wówczas wciągnięcie błon bębenkowych i zlepienie ścian trąbek. Wykonanie próby Valsalvy jest bardzo proste i może ona być stosowana przez samego chorego bez pomocy lekarza; jest ona jednak mało celowa i skuteczna, gdyż siła wpychająca powietrze jest bardzo mała i już nieznaczne . zmniejszenie drożności trąbki nie pozwala na przejście powietrza do jamy bębenkowej. Łatwe wykonanie tej próby kryje pewne niebezpieczeństwo, gdyż bywa ona stosowana przez samych chorych w tych przypadkach, w których przedmuchiwanie trąbek jest przeciwwskazane. Jako metoda lecznicza bywa ona stosowana w przebiegu nieżytu ucha środkowego u lotników. Wykonuje się ją wówczas z jednoczesnym połączeniem chorego z aparatem zagęszczającym powietrze. 2. [hasła pokrewne: bezzębie, ciało tłuszczowe hoffy, balon politzera ]

Powiązane tematy z artykułem: balon politzera bezzębie ciało tłuszczowe hoffy