Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu cd

Maj. 23, 2018 by

Obecnie oczywiste jest, że w niektórych ośrodkach ropnie zewnątrzoponowe lub zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie pajęczynówki, zapalenie dysku lub kręgowe zapalenie kości i szpiku stawały się głównymi objawami choroby. Michigan miało

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad

Maj. 23, 2018 by

Organizm rośnie łatwo na zwykłej pożywce do hodowli grzybów, ale sporulacja w celu identyfikacji konidiów zazwyczaj wymaga użycia podłoża na bazie roślin, takiego jak agar z dekstrozy ziemniaczanej. Chociaż pleśń

Dwieście lat postępów w praktyce położnictwa ad 8

Maj. 23, 2018 by

Byłoby najgorszą formą pychy dla klinicystów, by sądzić, że możemy przewidzieć szczegóły praktyki położniczej za 100 lat, tak jak 100 lat temu, położnik opieki położniczej nie mógł przewidzieć, gdzie dziś

Ostra niewydolność wątroby ad 5

Maj. 23, 2018 by

Istnieje bliski związek między podwyższonym poziomem amoniaku tętniczego a rozwojem encefalopatii, przy czym ryzyko nadciśnienia śródczaszkowego jest największe, gdy utrzymuje się poziom amoniaku od 150 do 200 .mol na litr