ujemne cisnienie w jamie nosowo-gardlowej

wrz. 19, 2019 by

Powstaje wówczas ujemne ciśnienie w jamie nosowo-gardłowej i powietrze przez otwartą w czasie połykania trąbkę słuchową przechodzi do nosa. Badany odczuwa wówczas wciągnięcie błon bębenkowych i zlepienie ścian trąbek. Wykonanie

Uposledzenie czynnosci ukladu podkorowego prowadzace do jakania

wrz. 16, 2019 by

Upośledzenie czynności układu podkorowego prowadzące do jąkania jest spowodowane najczęściej następującymi sprawami chorobowymi: 1) chorobą Parkinsona, 2) bliznami po zejściu sprawy zapalnej (encepbalitis), 3) błonicą i płonicą, 4) kiłą, 5)

Objaw ten wystepuje w przypadku przerwania wiezadla krzyzowego

wrz. 12, 2019 by

Jeżeli staw zawiera znaczną ilość płynu, opróżniamy go za pomocą nakłucia w obrębie górno-przyśrodkowego lub górno-bocznego kąta rzepki, po czym próbujemy wywołać czynnie ruch szufladkowy podudzia u chorego w pozycji

Sila dzialania urazu moze byc niedostateczna do przerwania wiezadla pobocznego

wrz. 12, 2019 by

Uszkodzenie wiezadel pobocznych

wrz. 11, 2019 by

powodem wysieku stawowego jest najprawdopodobniej naderwanie tylnej sciany torebki

wrz. 11, 2019 by

Dla porównania podajemy, ze w wyzszej warstwie klasy sredniej bylo 15 procent rozbitych rodzin, a w nizszej warstwie klasy sredniej – 18 procent

wrz. 9, 2019 by

Dla porównania podajemy, że w wyższej warstwie klasy średniej było 15 procent rozbitych rodzin, a w niższej warstwie klasy średniej – 18 procent. W niższej warstwie klasy niższej co najmniej

Istotnie, im nizszy szczebel drabiny spolecznej, tym wiekszy procent aresztowan

wrz. 9, 2019 by

Istotnie, im niższy szczebel drabiny społecznej, tym większy procent aresztowań. A oto co piszą w swej pracy Hawghurst i Taba: Uogólniając, można by powiedzieć, że nad swobodnym przejawianiem się popędów

DO CZEGO PRZYDATNE JEST ROZUMIENIE KLASY SPOLECZNEJ

wrz. 8, 2019 by

DO CZEGO PRZYDATNE JEST ROZUMIENIE KLASY SPOŁECZNEJ. Dwie są główne przyczyny, dla których tyle miejsca i uwagi poświęciliśmy zagadnieniom klasy społecznej. Pierwszą z nich jest to, że znajomość środowiska społecznego

Widocznie sam fakt pochodzenia z rodziny nalezacej do klasy sredniej daje w sprawach nauki uczniowi przewage nie wspólmiernie do jego uzdolnien umyslowych

wrz. 6, 2019 by

Widocznie sam fakt pochodzenia z rodziny należącej do klasy średniej daje w sprawach nauki uczniowi przewagę nie współmiernie do jego uzdolnień umysłowych. Praca Hollingsheada i prace innych badaczy w dziedzinie