Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 3

Maj. 12, 2019 by

Utratę somatyczną heterozygotyczności i warianty liczby kopii zidentyfikowano jak opisano wcześniej19 (patrz rozdział Metody i Rys. S1 w Dodatku Dodatkowym). Utratę heterozygotyczności badano dalej w 7 guzkach i ich sparowanych

Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 4

Maj. 11, 2019 by

Od 25 marca do grudnia 2013 r. Przebadano próbki dróg oddechowych od 1372 hospitalizowanych pacjentów z zapaleniem płuc o niewyjaśnionym pochodzeniu, a 104 pacjentów (7,6%) zostało potwierdzonych jako zakażonych wirusem

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 8

Maj. 11, 2019 by

Jest zatem prawdopodobne, że pomimo zmniejszonej zdolności wydzielniczej każdej komórki, całkowita produkcja kortyzolu wzrosła ze względu na dużą masę nadnerczy. Zjawisko to może w dużej mierze tłumaczyć, dlaczego ciężka postać

Ostra niewydolność wątroby cd

Maj. 9, 2019 by

Te przypadki często następują po prezentacji podostrej, a wskaźniki przeżycia są złe bez przeszczepienia. Focus of Critical Care Początkowa opieka Tabela 1. Tabela 1. Typowe problemy zarządzania i specyficzne dla

Wstrząs krążeniowy czesc 4

Maj. 7, 2019 by

Wyzwania związane z płynami można powtarzać w razie potrzeby, ale należy je szybko zatrzymać w przypadku braku reakcji w celu uniknięcia przeciążenia płynem. Wazoaktywne środki Wazopresory Jeżeli niedociśnienie jest ciężkie

Dwieście lat postępów w praktyce położnictwa czesc 4

Maj. 6, 2019 by

Gillette z Toledo, Ohio, w Boston Medical and Surgical Journal w 1901 roku, pomimo faktu, że jego kolega potępił operację jako bardzo niepotrzebne okaleczenie . Chociaż wskaźnik śmiertelności matek od

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad 6

Maj. 4, 2019 by

Najniższy poziom worykonazolu w surowicy wynosi od 2 do 5 .g na mililitr. Niepublikowane dane z Laboratorium Badania Grzybów na Uniwersytecie Texas Health Science Center w San Antonio pokazują, że

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad 5

Maj. 4, 2019 by

Przenikanie worykonazolu do przestrzeni stawowej jest doskonałe. Połączenie worykonazolu i liposomalnej amfoterycyny B (w dawce 5 mg na kilogram dziennie) powinno być oferowane pacjentom z ciężką chorobą. Operacja odgrywa ważną

Odżywianie w ostrej fazie choroby krytycznej ad 5

Maj. 3, 2019 by

Ta rozbieżność może wynikać z działań niepożądanych związanych z żywieniem dojelitowym lub z brakiem funkcjonalnego przewodu żołądkowo-jelitowego. Kliniczne pozostaje pytanie, czy należy rozpocząć żywienie pozajelitowe u takich pacjentów, a jeśli

Aktywator plazminogenu tkanek naczyniowych a rozwój choroby tętnic wieńcowych u osób po przeszczepieniu serca ad 6

Maj. 2, 2019 by

Chociaż choroba wieńcowa nie rozwinęła się u wszystkich pacjentów z niedoborem t-PA podczas badania, według szacunków Kaplana-Meiera choroba wystąpi u 89 procent tych pacjentów w ciągu pięciu lat po transplantacji.