Nagła śmierć w dzieciństwie, dzieciństwie i okresie dojrzewania

Gru. 4, 2018 by

Ta książka rozpoczyna się od omówienia nagłej śmierci i przeglądu, który definiuje, co rozumie się przez nagłe . W literaturze istnieje pewna zmienność definicji, ale w przypadku tego przeglądu ofiary

Aktywator plazminogenu tkanek naczyniowych a rozwój choroby tętnic wieńcowych u osób po przeszczepieniu serca cd

Gru. 4, 2018 by

Częstość występowania choroby wieńcowej i wskaźniki przeżycia przeszczepu w czasie obserwacji porównano w tych dwóch grupach. Wyniki w obu grupach porównano z użyciem testów sumy rang Wilcoxona dla zmiennych numerycznych

Przedmuchiwanie trabek metoda

Lis. 21, 2018 by

Przedmuchiwanie trąbek metodą Politzera dotyczy również obu uszu, choć powietrze w znaczniejszym stopniu dostaje się do ucha, po którego stronie został de nosa wprowadzony balon. 3. Cewnikowanie lub kateteryzacja trąbek

Na specjalna uwage zasluguje afazja dzieciecego wieku.

Lis. 20, 2018 by

Na specjalną uwagę zasługuje afazja dziecięcego wieku. W przebiegu tego schorzenia porażenie prawostronne o charakterze spastycznym może być niewielkiego stopnia, np. nieznaczne osłabienie kończyny górnej i dolnej po stronie prawej