Metoda Valsalvy

Cze. 28, 2019 by

Stosowany w celach rozpoznawczych pozwala ustalić stopień drożności trąbek, stwierdzić płyn w jamie bębenkowej oraz dostrzec ukryte przedziurawienie błony bębenkowej. Jako metoda lecznicza pozwala utrzymać, a niekiedy i przywrócić drożność

Jakanie organiczne.

Cze. 25, 2019 by

Jąkanie organiczne. Jąkanie organiczne jest następstwem zmian chorobowych w drogach motorycznych ośrodkowego układu nerwowego, w których powstaje mowa głośna. Impulsy do mówienia wychodzą z kory mózgowej do mięśni oddechowych, mięśni

Badanie rentgenowskie oraz badanie krwi i moczu

Cze. 19, 2019 by

Ilekroc mysle o sobie i dzieciach, przypomina mi sie to, co mawial wszystkim mój ojciec

Cze. 18, 2019 by

Ilekroć myślę o sobie i dzieciach, przypomina mi się to, co mawiał wszystkim mój ojciec. Należymy do tych, którym się każe, co, kiedy i jak mają robić! Miasto godzi się

Nie znaczy to bynajmniej, ze mamy wyrzec sie naszych zasad, zasad klasy sredniej

Cze. 15, 2019 by

Nie znaczy to bynajmniej, że mamy wyrzec się naszych zasad, zasad klasy średniej. Chodzi raczej to, abyśmy byli bardziej życzliwie świadomi innych form życia i próbowali rozumieć innych ludzi raczej

Widocznie sam fakt pochodzenia z rodziny nalezacej do klasy sredniej daje w sprawach nauki uczniowi przewage nie wspólmiernie do jego uzdolnien umyslowych

Cze. 15, 2019 by

Widocznie sam fakt pochodzenia z rodziny należącej do klasy średniej daje w sprawach nauki uczniowi przewagę nie współmiernie do jego uzdolnień umysłowych. Praca Hollingsheada i prace innych badaczy w dziedzinie

Wskaźnik masy ciała i śmiertelność wśród dorosłych z cukrzycą typu 2 typu Incident AD 2

Cze. 14, 2019 by

Tak więc stratyfikacja według statusu palenia może być ważnym sposobem na zbadanie związku między masą ciała a ryzykiem śmierci; ponadto analiza podgrupowa wśród osób, które nigdy nie paliły, może zmniejszyć

Infekcja ludzka nowym wirusem ptasiej grypy A (H7N9) AD 6

Cze. 14, 2019 by

Leczenie przeciwwirusowe rozpoczęto 6 do 7 dni po wystąpieniu choroby (Tabela 1). Pacjent odmówił przyjęcia na oddział intensywnej terapii (ICU) i intubacji. Zmarł z powodu opornej hipoksemii 13 dni po

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga

Cze. 11, 2019 by

Niezależny od korykotropiny makronodularny przerost kory nadnerczy może być przypadkowym odkryciem lub może zostać zidentyfikowany podczas oceny zespołu Cushinga. Doniesienia o rodzinnych przypadkach i udział obu nadnerczy sugerują genetyczne pochodzenie

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 6

Cze. 10, 2019 by

Natomiast w regionach międzypęcherzykowych u czterech innych pacjentów z makronodularnym przerostem nadnerczy niezależnym od kortykotropiny nie można było wykryć drugiego somatycznego somatu; obserwowano tylko mutacje w linii płciowej ARMC5 (ryc.