Urazowa postac jakania

wrz. 17, 2019 by

Urazowa postać jąkania powstaje nagle pod wpływem wstrząsu nerwowego, przerażenia, lęku, gniewu lub bólu, Operacja migdałków u dziecka może być powodem jąkania urazowego. Najczęściej jednak w takich przypadkach, jeśli jąkanie

Mowa jakajacych sie jest twarda

wrz. 16, 2019 by

U ludzi jąkających się obserwujemy oddychanie przez nos, utrzymujące się w dalszym ciągu w czasie mówienia. Wydawanie głosu. Podczas fonacji zamiast zwarcia się strun głosowych występuje silne zaciskanie się strun

Uszkodzenie wiezadla krzyzowego przedniego i tylnego odcinka torebki

wrz. 13, 2019 by

Zwiazek wysieku z przeciazeniem

wrz. 11, 2019 by

Rozpoczynamy od zapoznania się z wynikami badania krwi i moczu oraz próbnego nakłucia stawu; doświadczenie kliniczne wykazuje, że badania te prowadzą do celu o wiele częściej niż zdjęcie rentgenowskie. Zagadnieniem

We wczesnych okresach daje sie stwierdzic w wiezadle rzepkowym trzeszczenie charakterystyczne

wrz. 10, 2019 by

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 2

wrz. 2, 2019 by

Sugerowano niepoprawną ekspresję receptora prowadzącą do niespodziewanych odpowiedzi kortyzolu na ligandy, które stymulują receptory sprzężone z białkiem G.4-7 Leczenie jest najczęściej chirurgiczne, ale terapie medyczne ukierunkowane na nieprawidłową ekspresję receptora

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 7

wrz. 1, 2019 by

Panel C pokazuje barwienie immunofluorescencyjne transfekowanych komórek H295R różnymi konstruktami FLAG ARMC5 (niezmutowany konstrukt i dwa mutanty missense: p.R898W i p.L548P). Po 6 godzinach komórki eksprymujące konstrukty ARMC5 miały normalne

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 4

wrz. 1, 2019 by

Dolna część panelu pokazuje liczbę kopii DNA wyrażoną w skali logarytmicznej o podstawie 2 (stosunek kłody), z czerwoną linią odpowiadającą dwóm kopiom DNA. Aby wyszukać zmiany genów, które mogą powodować

Podręcznik metod oceny zachowań żywieniowych i problemów związanych z wagą: metody, teoria i badania

wrz. 1, 2019 by

Chociaż istnieje zgoda co do tego, że dezorganizacja zachowań żywieniowych i nienormalna waga ciała są kluczowymi zagadnieniami w medycynie ogólnej i psychiatrii, istnieje frustrujący brak porozumienia co do sposobu mierzenia

Aktywator plazminogenu tkanek naczyniowych a rozwój choroby tętnic wieńcowych u osób po przeszczepieniu serca cd

wrz. 1, 2019 by

Częstość występowania choroby wieńcowej i wskaźniki przeżycia przeszczepu w czasie obserwacji porównano w tych dwóch grupach. Wyniki w obu grupach porównano z użyciem testów sumy rang Wilcoxona dla zmiennych numerycznych