Odżywianie w ostrej fazie choroby krytycznej czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Pierwszych 272 pacjentów, którzy zostali włączeni, poddano równoczesnej randomizacji w badaniu OMEGA, w którym badano wpływ kwasów tłuszczowych n-3 u pacjentów z ostrym uszkodzeniem płuc. Zgodnie z protokołem tego badania,

Odżywianie w ostrej fazie choroby krytycznej cd

Maj. 23, 2018 by

Pełne krzywe oznaczają dni, w których pacjenci nie mogli otrzymywać żywienia pozajelitowego, zgodnie z protokołami badania. Krzywe przerywane przedstawiają dni, w których pacjenci mogli otrzymywać żywienie pozajelitowe. Wszystkie krzywe przedstawiają

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad

Maj. 23, 2018 by

Organizm rośnie łatwo na zwykłej pożywce do hodowli grzybów, ale sporulacja w celu identyfikacji konidiów zazwyczaj wymaga użycia podłoża na bazie roślin, takiego jak agar z dekstrozy ziemniaczanej. Chociaż pleśń

Dwieście lat postępów w praktyce położnictwa ad 5

Maj. 23, 2018 by

Nie było jednak konsternacji, że wiele spraw dotyczyło matek i dzieci z tą samą grupą ABO. Do 1941 roku, krótko po tym, jak Levine i Stetson10 i Landsteiner opisali antygen