Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 5

Kwi. 19, 2018 by

Łącznie przeanalizowano 26 próbek nowotworu uzyskanych od tych 18 pacjentów. Wszystkie przebadane nowotwory miały 2 zmiany genetyczne w locus ARMC5: 2 mutacje w 16 próbkach, mutacja z utratą heterozygotyczności przy

Mutacje ARMC5 w makronodularnej hiperplazji nadnerczy z zespołem Cushinga AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Utratę somatyczną heterozygotyczności i warianty liczby kopii zidentyfikowano jak opisano wcześniej19 (patrz rozdział Metody i Rys. S1 w Dodatku Dodatkowym). Utratę heterozygotyczności badano dalej w 7 guzkach i ich sparowanych

Z punktu widzenia nauczyciela jedna z najwazniejszych wiezi podkulturowych jest wiez opierajaca sie na strukturze spoleczno klasowej

Mar. 26, 2018 by

Z punktu widzenia nauczyciela jedną z najważniejszych więzi podkulturowych jest więź opierająca się na strukturze społeczno klasowej. Większość nauczycieli pochodzi ze środowiska klasy średniej i wartości dominujące w ideologii szkoły

ujemne cisnienie w jamie nosowo-gardlowej

Mar. 22, 2018 by

Powstaje wówczas ujemne ciśnienie w jamie nosowo-gardłowej i powietrze przez otwartą w czasie połykania trąbkę słuchową przechodzi do nosa. Badany odczuwa wówczas wciągnięcie błon bębenkowych i zlepienie ścian trąbek. Wykonanie