Odżywianie w ostrej fazie choroby krytycznej ad 5

Maj. 23, 2018 by

Ta rozbieżność może wynikać z działań niepożądanych związanych z żywieniem dojelitowym lub z brakiem funkcjonalnego przewodu żołądkowo-jelitowego. Kliniczne pozostaje pytanie, czy należy rozpocząć żywienie pozajelitowe u takich pacjentów, a jeśli

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad 6

Maj. 23, 2018 by

Najniższy poziom worykonazolu w surowicy wynosi od 2 do 5 .g na mililitr. Niepublikowane dane z Laboratorium Badania Grzybów na Uniwersytecie Texas Health Science Center w San Antonio pokazują, że

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad 5

Maj. 23, 2018 by

Przenikanie worykonazolu do przestrzeni stawowej jest doskonałe. Połączenie worykonazolu i liposomalnej amfoterycyny B (w dawce 5 mg na kilogram dziennie) powinno być oferowane pacjentom z ciężką chorobą. Operacja odgrywa ważną

Dwieście lat postępów w praktyce położnictwa czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Gillette z Toledo, Ohio, w Boston Medical and Surgical Journal w 1901 roku, pomimo faktu, że jego kolega potępił operację jako bardzo niepotrzebne okaleczenie . Chociaż wskaźnik śmiertelności matek od