ujemne cisnienie w jamie nosowo-gardlowej

wrz. 19, 2019 by

Powstaje wówczas ujemne ciśnienie w jamie nosowo-gardłowej i powietrze przez otwartą w czasie połykania trąbkę słuchową przechodzi do nosa. Badany odczuwa wówczas wciągnięcie błon bębenkowych i zlepienie ścian trąbek. Wykonanie

Jezeli trabka sluchowa jest drozna

wrz. 18, 2019 by

W celu wysłuchiwania tych szmerów badający musi połączyć swe ucho z uchem badanego za pomocą elastycznej rurki gumowej lub węża metalowego. Rurka gumowa niesłusznie dotychczas zwana była otoskopem, gdyż służy

Gdy w jamie bebenkowej znajduje sie plyn

wrz. 18, 2019 by

Gdy w jamie bębenkowej znajduje się płyn, słychać bulgotanie jeśli w momencie przedmuchiwania żaden dźwięk nie wydobywa się przez rurkę gumową, istnieją dwie możliwości: pierwsza – że przedmuchiwanie było wykonane

Mowa jakajacych sie jest twarda

wrz. 16, 2019 by

U ludzi jąkających się obserwujemy oddychanie przez nos, utrzymujące się w dalszym ciągu w czasie mówienia. Wydawanie głosu. Podczas fonacji zamiast zwarcia się strun głosowych występuje silne zaciskanie się strun

Czesc otrzymanego punktatu przesylamy do badania bakteriologicznego oraz serologicznego

wrz. 15, 2019 by

Wylew krwawy do rzepki

wrz. 14, 2019 by

Uszkodzenie wiezadla krzyzowego tylnego

wrz. 13, 2019 by

Wysiek ten ma charakter istotnie krwawy jedynie w przypadku jednoczesnego wyrwania odlamka kostnego

wrz. 12, 2019 by

Objaw ten wystepuje w przypadku przerwania wiezadla krzyzowego

wrz. 12, 2019 by

Jeżeli staw zawiera znaczną ilość płynu, opróżniamy go za pomocą nakłucia w obrębie górno-przyśrodkowego lub górno-bocznego kąta rzepki, po czym próbujemy wywołać czynnie ruch szufladkowy podudzia u chorego w pozycji

Niektóre dane wydaja sie ze soba sprzeczne

wrz. 8, 2019 by

Niektóre dane wydają się ze sobą sprzeczne. Na przykład Allison Daws i R. J. Hawghurst, porównując postawę i zachowanie się matek z klasy średniej i klasy niższej w Chicago, stwierdzili,