Odżywianie w ostrej fazie choroby krytycznej ad

Maj. 23, 2018 by

Metaanaliza sześciu małych badań z udziałem 234 pacjentów na OIT wykazała korzyść w zakresie przeżycia przy natychmiastowym rozpoczęciu żywienia dojelitowego w porównaniu z opóźnionym włączeniem26. Niestety, jakość poszczególnych badań w

Odżywianie w ostrej fazie choroby krytycznej

Maj. 23, 2018 by

Krytycznie chorzy pacjenci wymagający wsparcia narządów wewnętrznych na oddziale intensywnej opieki medycznej (ICU) często mają anoreksję i mogą nie być w stanie żywić się doustnie przez okres od kilku dni

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad 7

Maj. 23, 2018 by

Pappas, pobierając opłaty za konsultacje od firm Merck, Gilead, Astellas i T2 Biosystems oraz udziela wsparcia poprzez swoją instytucję z Merck, Gilead, Astellas, T2 Biosystems i Pfizer; i dr Patterson,

Infekcje grzybicze związane ze skażonymi iniekcjami metyloprednisolonu ad 6

Maj. 23, 2018 by

Najniższy poziom worykonazolu w surowicy wynosi od 2 do 5 .g na mililitr. Niepublikowane dane z Laboratorium Badania Grzybów na Uniwersytecie Texas Health Science Center w San Antonio pokazują, że