Posted by on 1 września 2019

Pełne krzywe oznaczają dni, w których pacjenci nie mogli otrzymywać żywienia pozajelitowego, zgodnie z protokołami badania. Krzywe przerywane przedstawiają dni, w których pacjenci mogli otrzymywać żywienie pozajelitowe. Wszystkie krzywe przedstawiają średnie wartości całkowitego zużycia energii. W badaniu SPN wartości były zgłaszane jako procent wartości docelowej i zostały przekształcone na kilokalorie w celu ułatwienia porównań. NRS oznacza Nutritional Risk Score, który mieści się w zakresie od 0 do 7, przy czym wyższe wartości wskazują na wyższe ryzyko żywieniowe. W badaniu Tight Calorie Control (TICACOS), w którym uczestniczyło 130 pacjentów, ci, którzy poddawani byli wentylacji mechanicznej na OIOM-ie i którzy otrzymywali żywienie kierowane kalorymetrią pośrednią, aby oszacować wydatki na energię spoczynkową, otrzymywali więcej składników odżywczych niż pacjenci kontrolni, którym karmiono obliczony cel energetyczny. Interwencja doprowadziła do trendu w kierunku zmniejszonej śmiertelności szpitalnej, ale znacznego wzrostu zakażeń i długości pobytu na ICU30 (ryc. 1).
Z powodu przerw w karmieniu z różnych powodów i opóźnionego opróżniania żołądka pacjenci często otrzymują mniej niż zalecana ilość żywienia dojelitowego. Niedostarczenie przepisanego sposobu żywienia uznano za jeden z powodów, dla których stosowanie żywienia dojelitowego nie poprawiło wyniku u pacjentów w stanie krytycznym. Hipotezę tę poparto niewielkim, randomizowanym, kontrolowanym badaniem z udziałem pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, które wykazało, że dostarczenie żywienia dojelitowego w celu uzyskania oszacowanego docelowego poziomu energii bezpośrednio po przyjęciu na OIT, zamiast osiągać stopniowo rosnące cele w ciągu pierwszego tygodnia na oddziale intensywnej terapii , spowodowało obniżoną częstość infekcji.31
Aby poradzić sobie z tymi problemami, z powodzeniem opracowano podejścia w celu dostarczenia większych ilości żywienia dojelitowego wcześniej podczas krytycznej choroby.5 Dwa duże, randomizowane z grupą kliniczną badania, odpowiednio 652 i 1118 pacjentów, badały wpływ takich protokołów na wyniki kliniczne. W dwóch badaniach protokoły zwiększyły ilość dostarczanego pożywienia. W mniejszych badaniach wdrożenie protokołu spowodowało zmniejszenie długości pobytu w szpitalu i nieistotną redukcję śmiertelności w szpitalu. W większych badaniach, w których ośrodki uczestniczące nie mogły przekraczać granic, wdrożenie protokołu spowodowało wcześniejsze rozpoczęcie karmienia i zwiększenie osiągania celów kalorycznych, ale nie przyniosło to żadnych korzyści pod względem śmiertelności ani długości życia. pozostać na OIOM-ie lub w szpitalu
W nowszym, troficznym i pełnoenergetycznym żywieniu dojelitowym u pacjentów poddanych wentylacji mechanicznej z ostrym uszkodzeniem płuc (EDEN), badacze zajęli się kwestią, jak dużo żywienia dojelitowego należy podawać wcześnie w krytycznej chorobie7 (Ryc. 1). W badaniu tym 1000 stosunkowo młodych i dobrze odżywionych pacjentów z ostrym uszkodzeniem płuc, którzy przebywali na OIOM i którzy zostali uznani za kwalifikujących się do żywienia dojelitowego, zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albo małej ilości (troficznego) żywienia dojelitowego przez tydzień na OIOM lub pełne żywienie dojelitowe od czasu przyjęcia
[więcej w: pod kątem rozwartym, ciało tłuszczowe hoffy, stomatologia tychy ]

 1. Stefan
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Dobry Ortodonta[…]

 2. Judge
  15 stycznia 2019

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 3. Marlena
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu spalacze tłuszczu[…]

 4. The Flying Mouse
  19 stycznia 2019

  Te owsiki to takie cholerstwo

 5. Liliana
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: anatomia palpacyjna[…]

 6. Gaja
  23 stycznia 2019

  Świetny artykuł, mimo wszystko

Powiązane tematy z artykułem: ciało tłuszczowe hoffy pod kątem rozwartym stomatologia tychy

Posted by on 1 września 2019

Pełne krzywe oznaczają dni, w których pacjenci nie mogli otrzymywać żywienia pozajelitowego, zgodnie z protokołami badania. Krzywe przerywane przedstawiają dni, w których pacjenci mogli otrzymywać żywienie pozajelitowe. Wszystkie krzywe przedstawiają średnie wartości całkowitego zużycia energii. W badaniu SPN wartości były zgłaszane jako procent wartości docelowej i zostały przekształcone na kilokalorie w celu ułatwienia porównań. NRS oznacza Nutritional Risk Score, który mieści się w zakresie od 0 do 7, przy czym wyższe wartości wskazują na wyższe ryzyko żywieniowe. W badaniu Tight Calorie Control (TICACOS), w którym uczestniczyło 130 pacjentów, ci, którzy poddawani byli wentylacji mechanicznej na OIOM-ie i którzy otrzymywali żywienie kierowane kalorymetrią pośrednią, aby oszacować wydatki na energię spoczynkową, otrzymywali więcej składników odżywczych niż pacjenci kontrolni, którym karmiono obliczony cel energetyczny. Interwencja doprowadziła do trendu w kierunku zmniejszonej śmiertelności szpitalnej, ale znacznego wzrostu zakażeń i długości pobytu na ICU30 (ryc. 1).
Z powodu przerw w karmieniu z różnych powodów i opóźnionego opróżniania żołądka pacjenci często otrzymują mniej niż zalecana ilość żywienia dojelitowego. Niedostarczenie przepisanego sposobu żywienia uznano za jeden z powodów, dla których stosowanie żywienia dojelitowego nie poprawiło wyniku u pacjentów w stanie krytycznym. Hipotezę tę poparto niewielkim, randomizowanym, kontrolowanym badaniem z udziałem pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu, które wykazało, że dostarczenie żywienia dojelitowego w celu uzyskania oszacowanego docelowego poziomu energii bezpośrednio po przyjęciu na OIT, zamiast osiągać stopniowo rosnące cele w ciągu pierwszego tygodnia na oddziale intensywnej terapii , spowodowało obniżoną częstość infekcji.31
Aby poradzić sobie z tymi problemami, z powodzeniem opracowano podejścia w celu dostarczenia większych ilości żywienia dojelitowego wcześniej podczas krytycznej choroby.5 Dwa duże, randomizowane z grupą kliniczną badania, odpowiednio 652 i 1118 pacjentów, badały wpływ takich protokołów na wyniki kliniczne. W dwóch badaniach protokoły zwiększyły ilość dostarczanego pożywienia. W mniejszych badaniach wdrożenie protokołu spowodowało zmniejszenie długości pobytu w szpitalu i nieistotną redukcję śmiertelności w szpitalu. W większych badaniach, w których ośrodki uczestniczące nie mogły przekraczać granic, wdrożenie protokołu spowodowało wcześniejsze rozpoczęcie karmienia i zwiększenie osiągania celów kalorycznych, ale nie przyniosło to żadnych korzyści pod względem śmiertelności ani długości życia. pozostać na OIOM-ie lub w szpitalu
W nowszym, troficznym i pełnoenergetycznym żywieniu dojelitowym u pacjentów poddanych wentylacji mechanicznej z ostrym uszkodzeniem płuc (EDEN), badacze zajęli się kwestią, jak dużo żywienia dojelitowego należy podawać wcześnie w krytycznej chorobie7 (Ryc. 1). W badaniu tym 1000 stosunkowo młodych i dobrze odżywionych pacjentów z ostrym uszkodzeniem płuc, którzy przebywali na OIOM i którzy zostali uznani za kwalifikujących się do żywienia dojelitowego, zostali losowo przydzieleni do otrzymywania albo małej ilości (troficznego) żywienia dojelitowego przez tydzień na OIOM lub pełne żywienie dojelitowe od czasu przyjęcia
[więcej w: pod kątem rozwartym, ciało tłuszczowe hoffy, stomatologia tychy ]

 1. Stefan
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Dobry Ortodonta[…]

 2. Judge
  15 stycznia 2019

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 3. Marlena
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu spalacze tłuszczu[…]

 4. The Flying Mouse
  19 stycznia 2019

  Te owsiki to takie cholerstwo

 5. Liliana
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: anatomia palpacyjna[…]

 6. Gaja
  23 stycznia 2019

  Świetny artykuł, mimo wszystko

Powiązane tematy z artykułem: ciało tłuszczowe hoffy pod kątem rozwartym stomatologia tychy