Posted by on 18 lipca 2018

Jeżeli staw zawiera znaczną ilość płynu, opróżniamy go za pomocą nakłucia w obrębie górno-przyśrodkowego lub górno-bocznego kąta rzepki, po czym próbujemy wywołać czynnie ruch szufladkowy podudzia u chorego w pozycji siedzącej. Robimy to w następujący sposób: po lekkim podparciu górnej nasady piszczeli jedną ręką od strony dołu podkolanowego polecamy choremu, by wyprostował podudzie, a wówczas górna nasada piszczeli przesuwa się wyraźnie do przodu, jeżeli więzadło krzyżowe uległo rozdarciu; jeżeli natomiast chory rozluźni mięśnie wyprostne i przestaniemy podpierać ręką piszczel, jej, nasada górna ześliźnie się z powrotem do tyłu. Objaw ten występuje w przypadku przerwania więzadła krzyżowego. Sprawdzamy z zasady wrażliwość uciskową na ból tylnych powierzchni kłykci udowych spotykamy częściej wybitną wrażliwość kłykcia bocznego oraz nerwu strzałkowego wspólnego na odpowiedniej wysokości. Objawy te należy uważać za następstwo nadmiernego rozciągnięcia tkanek okolicy podkolanowej. [przypisy: wzorcowanie termometrow, naklejka na legitymację, przeszczep chondrocytów ]

Powiązane tematy z artykułem: naklejka na legitymację przeszczep chondrocytów wzorcowanie termometrow

Posted by on 18 lipca 2018

Jeżeli staw zawiera znaczną ilość płynu, opróżniamy go za pomocą nakłucia w obrębie górno-przyśrodkowego lub górno-bocznego kąta rzepki, po czym próbujemy wywołać czynnie ruch szufladkowy podudzia u chorego w pozycji siedzącej. Robimy to w następujący sposób: po lekkim podparciu górnej nasady piszczeli jedną ręką od strony dołu podkolanowego polecamy choremu, by wyprostował podudzie, a wówczas górna nasada piszczeli przesuwa się wyraźnie do przodu, jeżeli więzadło krzyżowe uległo rozdarciu; jeżeli natomiast chory rozluźni mięśnie wyprostne i przestaniemy podpierać ręką piszczel, jej, nasada górna ześliźnie się z powrotem do tyłu. Objaw ten występuje w przypadku przerwania więzadła krzyżowego. Sprawdzamy z zasady wrażliwość uciskową na ból tylnych powierzchni kłykci udowych spotykamy częściej wybitną wrażliwość kłykcia bocznego oraz nerwu strzałkowego wspólnego na odpowiedniej wysokości. Objawy te należy uważać za następstwo nadmiernego rozciągnięcia tkanek okolicy podkolanowej. [przypisy: wzorcowanie termometrow, naklejka na legitymację, przeszczep chondrocytów ]

Powiązane tematy z artykułem: naklejka na legitymację przeszczep chondrocytów wzorcowanie termometrow