Posted by on 14 września 2018

Nie znaczy to bynajmniej, że mamy wyrzec się naszych zasad, zasad klasy średniej. Chodzi raczej to, abyśmy byli bardziej życzliwie świadomi innych form życia i próbowali rozumieć innych ludzi raczej w odniesieniu do im właściwej, a nie do naszej własnej skali wartości. Wreszcie, realizowanie programowego planu przewartościowania oznaczałoby konieczność takiej zmiany naszych programów szkolnych, zwłaszcza na stopniu szkoły średniej, aby zwracały większą uwagę na wszechstronniejszy rozwój uzdolnień dzieci i uwzględniały ich potrzeby w szerszym zakresie, niż to się obecnie dzieje w większości systemów szkolnych. Pewna wychowawczyni przedszkola powiedziała mi kiedyś, że straciła zupełnie ochotę do prowadzenia z dziećmi zabawy stoi różyczka w czerwonym wieńcu, kiedy spostrzegła, że trzyma za rączkę włoskiego chłopczyka. Dla niej samej było to przykrym zaskoczeniem, gdyż nigdy nie przypuszczała, że ma jakieś uprzedzenia. Nauczyciel om często się zdaje, że mogą ukryć swoje uczucia, ale dzieci zdają się posiadać nieomylny talent w wykrywaniu tych uczuć. Większa część procesu uczenia się dzieci ma miejsce poza szkołą. Najbardziej podstawowe uczenie się – wyrabianie postaw i form zachowania się w stosunku do siebie samego i innych ludzi – odbywa się w domu rodzinnym, zwłaszcza we wczesnych latach dzieciństwa. [hasła pokrewne: rehabilitacja osób starszych, szajnochy przychodnia, stomatologia tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja osób starszych stomatologia tychy szajnochy przychodnia

Posted by on 14 września 2018

Nie znaczy to bynajmniej, że mamy wyrzec się naszych zasad, zasad klasy średniej. Chodzi raczej to, abyśmy byli bardziej życzliwie świadomi innych form życia i próbowali rozumieć innych ludzi raczej w odniesieniu do im właściwej, a nie do naszej własnej skali wartości. Wreszcie, realizowanie programowego planu przewartościowania oznaczałoby konieczność takiej zmiany naszych programów szkolnych, zwłaszcza na stopniu szkoły średniej, aby zwracały większą uwagę na wszechstronniejszy rozwój uzdolnień dzieci i uwzględniały ich potrzeby w szerszym zakresie, niż to się obecnie dzieje w większości systemów szkolnych. Pewna wychowawczyni przedszkola powiedziała mi kiedyś, że straciła zupełnie ochotę do prowadzenia z dziećmi zabawy stoi różyczka w czerwonym wieńcu, kiedy spostrzegła, że trzyma za rączkę włoskiego chłopczyka. Dla niej samej było to przykrym zaskoczeniem, gdyż nigdy nie przypuszczała, że ma jakieś uprzedzenia. Nauczyciel om często się zdaje, że mogą ukryć swoje uczucia, ale dzieci zdają się posiadać nieomylny talent w wykrywaniu tych uczuć. Większa część procesu uczenia się dzieci ma miejsce poza szkołą. Najbardziej podstawowe uczenie się – wyrabianie postaw i form zachowania się w stosunku do siebie samego i innych ludzi – odbywa się w domu rodzinnym, zwłaszcza we wczesnych latach dzieciństwa. [hasła pokrewne: rehabilitacja osób starszych, szajnochy przychodnia, stomatologia tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja osób starszych stomatologia tychy szajnochy przychodnia