Posted by on 17 września 2018

Istotnie, im niższy szczebel drabiny społecznej, tym większy procent aresztowań. A oto co piszą w swej pracy Hawghurst i Taba: Uogólniając, można by powiedzieć, że nad swobodnym przejawianiem się popędów u dzieci z niższej klasy społecznej jest mniejsza kontrola i niezbyt surowa, podczas gdy dzieci z klasy średniej są zmuszone do powstrzymywania swych popędów zarówno na skutek dozoru ze strony rodziców, jak dzięki temu, że umysł dziecka nurtuje pytanie: co ludzie o tym powiedzą? . John O. Andersen zwięźle ujął to, co dają rodzice – niezależnie od klasy społecznej dla rozwoju osobowości dziecka: Rodzice posiadają jakiś ideał dziecka, z którym porównują lub według którego oceniają zachowanie się własnego dziecka. Ideał ten zmienia się zależnie od wykształcenia i społeczno-ekonomicznej pozycji rodziców, jak również w zależności od ich postawy i opinii w sprawach wychowania dzieci. Oto tło, na którym dziecko rozwija swe pojęcie samego siebie, oto podstawa jego stosunków ze światem i ludźmi żyjącymi na tym świecie. Z kolei te pojęcia stanowią podstawę takiego a nie innego zachowania się dziecka. Zależnie od formowanych przez dziecko form zachowania się, spotyka się bądź z nagrodą, bądź z naganą ze strony rodziców, którym zależy na tym, aby widzieli, że dziecko rozwija się zgodnie z ich ideałem. I chociaż dzieciom daleko do osiągnięcia tych ideałów, to przynajmniej starają się rozwijać je w ogólnym kierunku wyznaczonym przez te rodzicielskie nadzieje. Wiele jest spraw jeszcze nam nie znanych, jeśli chodzi o stosunek klasy społecznej do form wychowania dziecka. [podobne: osteopata poznań, difenhydramina, bezzębie ]

Powiązane tematy z artykułem: bezzębie difenhydramina osteopata poznań

Posted by on 17 września 2018

Istotnie, im niższy szczebel drabiny społecznej, tym większy procent aresztowań. A oto co piszą w swej pracy Hawghurst i Taba: Uogólniając, można by powiedzieć, że nad swobodnym przejawianiem się popędów u dzieci z niższej klasy społecznej jest mniejsza kontrola i niezbyt surowa, podczas gdy dzieci z klasy średniej są zmuszone do powstrzymywania swych popędów zarówno na skutek dozoru ze strony rodziców, jak dzięki temu, że umysł dziecka nurtuje pytanie: co ludzie o tym powiedzą? . John O. Andersen zwięźle ujął to, co dają rodzice – niezależnie od klasy społecznej dla rozwoju osobowości dziecka: Rodzice posiadają jakiś ideał dziecka, z którym porównują lub według którego oceniają zachowanie się własnego dziecka. Ideał ten zmienia się zależnie od wykształcenia i społeczno-ekonomicznej pozycji rodziców, jak również w zależności od ich postawy i opinii w sprawach wychowania dzieci. Oto tło, na którym dziecko rozwija swe pojęcie samego siebie, oto podstawa jego stosunków ze światem i ludźmi żyjącymi na tym świecie. Z kolei te pojęcia stanowią podstawę takiego a nie innego zachowania się dziecka. Zależnie od formowanych przez dziecko form zachowania się, spotyka się bądź z nagrodą, bądź z naganą ze strony rodziców, którym zależy na tym, aby widzieli, że dziecko rozwija się zgodnie z ich ideałem. I chociaż dzieciom daleko do osiągnięcia tych ideałów, to przynajmniej starają się rozwijać je w ogólnym kierunku wyznaczonym przez te rodzicielskie nadzieje. Wiele jest spraw jeszcze nam nie znanych, jeśli chodzi o stosunek klasy społecznej do form wychowania dziecka. [podobne: osteopata poznań, difenhydramina, bezzębie ]

Powiązane tematy z artykułem: bezzębie difenhydramina osteopata poznań