Posted by on 1 września 2019

Badacze przeprowadzili wywiady z krewnymi każdego pacjenta z potwierdzonym przypadkiem infekcji wirusem H7N9 w celu określenia historii ekspozycji podczas 2 tygodni przed wystąpieniem choroby, w tym daty, czasu, częstotliwości i schematów ekspozycji na drób lub inne zwierzęta, takie jak świnie i dzikie ptaki. Wszystkie informacje epidemiologiczne zebrane podczas badań terenowych, w tym historia ekspozycji, terminy zdarzeń i identyfikacja bliskich kontaktów, zostały zweryfikowane przez wielu, ponieważ nie byliśmy w stanie przeprowadzić wywiadu z poważnie chorymi pacjentami z H7N9. Badano gospodarstwa domowe i miejsca, o których wiadomo, że zostały odwiedzone przez pacjentów na 2 tygodnie przed wystąpieniem choroby, w celu oceny ekspozycji na drób i trzodę chlewną, a także na ekspozycje środowiskowe. Zebraliśmy również informacje na temat środków kontroli wdrażanych przez rządy krajowe, prowincjonalne i miejskie. Identyfikacja i kontrola zamkniętych kontaktów
Określiliśmy bliskie kontakty pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem H7N9, jak opisano wcześniej dla badań polowych H5N17 (Rozdział S3 w Dodatku Dodatkowym); kiedy zidentyfikowaliśmy bliskie kontakty, codziennie monitorowaliśmy je przez 7 dni pod kątem objawów choroby i pobranych wymazów z gardła od kontaktów, u których pojawiły się objawy testujące obecność wirusa H7N9. Nie podano profilaktyki przeciwwirusowej w celu zaciekania kontaktów. Pary próbek surowicy uzyskano dla testów serologicznych H7N9 od pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem H7N9, którzy nie mieli dostępnych próbek oddechowych. Zalecono stosowanie oseltamiwiru w przypadku bliskich kontaktów, u których wystąpiły objawy (sekcja 3 w dodatkowym dodatku). Dane dotyczące cech demograficznych i ekspozycji zostały zebrane dla bliskich kontaktów.
Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy statystyki opisowe, aby podsumować charakterystykę epidemiologiczną i wyniki badań H7N9 dla osób z podejrzeniem o zakażenie wirusem H7N9, dla osób z potwierdzonymi przypadkami oraz dla bliskich kontaktów osób z potwierdzonymi przypadkami. Metody stosowane do oszacowania okresu inkubacji zostały opisane wcześniej.8
Wyniki
Epidemiologiczna charakterystyka potwierdzonych przypadków
Rysunek 1. Rycina 1. Data pojawienia się choroby u 139 pacjentów z potwierdzoną infekcją wirusem H7N9 w Chinach. Szczegółowe informacje na temat zamykania rynków żywego drobiu i reakcji kryzysowych w 10 prowincjach i 2 gminach przedstawiono na ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym. CDC oznacza Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób, chorobę grypopodobną ILI, Mechanizm Wspólnej Prewencji i Kontroli JPCM oraz Krajowe Centrum Grypy NIC.
Rysunek 2. Rysunek 2. Dystrybucja geograficzna 139 potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem H7N9 w Chinach od grudnia 2013 r.
[hasła pokrewne: szpital siedlce starowiejska, szajnochy przychodnia, olx praca jawor ]

 1. Fabian
  19 stycznia 2019

  Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

 2. Twitch
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: baby[…]

 3. Artur
  23 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

Powiązane tematy z artykułem: olx praca jawor szajnochy przychodnia szpital siedlce starowiejska

Posted by on 1 września 2019

Badacze przeprowadzili wywiady z krewnymi każdego pacjenta z potwierdzonym przypadkiem infekcji wirusem H7N9 w celu określenia historii ekspozycji podczas 2 tygodni przed wystąpieniem choroby, w tym daty, czasu, częstotliwości i schematów ekspozycji na drób lub inne zwierzęta, takie jak świnie i dzikie ptaki. Wszystkie informacje epidemiologiczne zebrane podczas badań terenowych, w tym historia ekspozycji, terminy zdarzeń i identyfikacja bliskich kontaktów, zostały zweryfikowane przez wielu, ponieważ nie byliśmy w stanie przeprowadzić wywiadu z poważnie chorymi pacjentami z H7N9. Badano gospodarstwa domowe i miejsca, o których wiadomo, że zostały odwiedzone przez pacjentów na 2 tygodnie przed wystąpieniem choroby, w celu oceny ekspozycji na drób i trzodę chlewną, a także na ekspozycje środowiskowe. Zebraliśmy również informacje na temat środków kontroli wdrażanych przez rządy krajowe, prowincjonalne i miejskie. Identyfikacja i kontrola zamkniętych kontaktów
Określiliśmy bliskie kontakty pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem H7N9, jak opisano wcześniej dla badań polowych H5N17 (Rozdział S3 w Dodatku Dodatkowym); kiedy zidentyfikowaliśmy bliskie kontakty, codziennie monitorowaliśmy je przez 7 dni pod kątem objawów choroby i pobranych wymazów z gardła od kontaktów, u których pojawiły się objawy testujące obecność wirusa H7N9. Nie podano profilaktyki przeciwwirusowej w celu zaciekania kontaktów. Pary próbek surowicy uzyskano dla testów serologicznych H7N9 od pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem H7N9, którzy nie mieli dostępnych próbek oddechowych. Zalecono stosowanie oseltamiwiru w przypadku bliskich kontaktów, u których wystąpiły objawy (sekcja 3 w dodatkowym dodatku). Dane dotyczące cech demograficznych i ekspozycji zostały zebrane dla bliskich kontaktów.
Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy statystyki opisowe, aby podsumować charakterystykę epidemiologiczną i wyniki badań H7N9 dla osób z podejrzeniem o zakażenie wirusem H7N9, dla osób z potwierdzonymi przypadkami oraz dla bliskich kontaktów osób z potwierdzonymi przypadkami. Metody stosowane do oszacowania okresu inkubacji zostały opisane wcześniej.8
Wyniki
Epidemiologiczna charakterystyka potwierdzonych przypadków
Rysunek 1. Rycina 1. Data pojawienia się choroby u 139 pacjentów z potwierdzoną infekcją wirusem H7N9 w Chinach. Szczegółowe informacje na temat zamykania rynków żywego drobiu i reakcji kryzysowych w 10 prowincjach i 2 gminach przedstawiono na ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym. CDC oznacza Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób, chorobę grypopodobną ILI, Mechanizm Wspólnej Prewencji i Kontroli JPCM oraz Krajowe Centrum Grypy NIC.
Rysunek 2. Rysunek 2. Dystrybucja geograficzna 139 potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem H7N9 w Chinach od grudnia 2013 r.
[hasła pokrewne: szpital siedlce starowiejska, szajnochy przychodnia, olx praca jawor ]

 1. Fabian
  19 stycznia 2019

  Jak pojwi się problem to najlepiej iśc z nim do specjalisty

 2. Twitch
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: baby[…]

 3. Artur
  23 stycznia 2019

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

Powiązane tematy z artykułem: olx praca jawor szajnochy przychodnia szpital siedlce starowiejska