Posted by on 18 września 2018

Badanie rentgenowskie oraz badanie krwi i moczu nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. W wywiadzie nie stwierdzono przebytego urazu, a badanie przedmiotowe stawu kolanowego nie wykazało również objawów pourazowych; nie znaleziono także objawów przemawiających za zapaleniem stawu na tle zakażenia. Wysięk stawowy musiał więc powstać w następstwie zaburzenia statyki kośćca miednicy i niewspółmiernie dużego dla chorego wysiłku w czasie marszu. W przypadku skośnego ustawienia miednicy, jeżeli długość kończyn dolnych jest jednakowa, kończyna po stronie obniżonej połowy miednicy wydaje się dłuższa i to jest powodem, że ulega stale szeregowi drobnych urazów działających w osi długiej kończyny; suma tych urazów uszkadza w największym stopniu wyprostną stronę kolana, zwłaszcza więzadło rzepkowe i ciała tłuszczowe. [podobne: przeciwwskazania do masażu, rehabilitacja osób starszych, przeciwwskazania do masażu na włosy ]

Powiązane tematy z artykułem: próba valsalvy przeciwwskazania do masażu rehabilitacja osób starszych

Posted by on 18 września 2018

Badanie rentgenowskie oraz badanie krwi i moczu nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. W wywiadzie nie stwierdzono przebytego urazu, a badanie przedmiotowe stawu kolanowego nie wykazało również objawów pourazowych; nie znaleziono także objawów przemawiających za zapaleniem stawu na tle zakażenia. Wysięk stawowy musiał więc powstać w następstwie zaburzenia statyki kośćca miednicy i niewspółmiernie dużego dla chorego wysiłku w czasie marszu. W przypadku skośnego ustawienia miednicy, jeżeli długość kończyn dolnych jest jednakowa, kończyna po stronie obniżonej połowy miednicy wydaje się dłuższa i to jest powodem, że ulega stale szeregowi drobnych urazów działających w osi długiej kończyny; suma tych urazów uszkadza w największym stopniu wyprostną stronę kolana, zwłaszcza więzadło rzepkowe i ciała tłuszczowe. [podobne: przeciwwskazania do masażu, rehabilitacja osób starszych, przeciwwskazania do masażu na włosy ]

Powiązane tematy z artykułem: próba valsalvy przeciwwskazania do masażu rehabilitacja osób starszych