Posted by on 3 września 2019

Kliniczne cechy przypadków FSGS podsumowano w Tabeli 1, a szczegóły przedstawiono w Dodatkowym Dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Badania in vitro
Ruchliwość komórek
Zwiększona migracja podocytów in vitro jest zastępczym markerem białkomoczu in vivo.5 Aby ustalić, czy abatacept może działać bezpośrednio na podocyty, przeprowadziliśmy testy migracji komórek z podocytami trwale eksprymującymi B7-1 lub skróconym konstruktem B7-1 – to jest konstrukt pozbawiony ogniska cytoplazmatycznego (B7-1. ogon) (ryc. S4D w dodatkowym dodatku).
Aktywacja .1-integryny i rozproszenie komórek
Zbadaliśmy wpływ B7-1 i jego inhibitora abataceptu na aktywację .1-integryny w podocytach6,7 za pomocą mikroskopii konfokalnej lub sortowania komórek aktywowanych fluorescencyjnie, jak wyszczególniono w Dodatku Uzupełniającym. Zastosowaliśmy indukowane octanem mirystynianu forbolu rozprzestrzenianie nieprzylegających komórek K5628 jako niezależny, funkcjonalny test działania B7-1 i abataceptu na aktywację .1-integryny .6,7
Wykrywanie B7-1 w próbkach z biopsji nerki
Immunobarwienie B7-1 przeprowadzono na zamrożonych odcinkach nerki-biopsję za pomocą koziego przeciwciała przeciwko ludzkiemu B7-1 (CD80) (R & D Systems). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Dodatek dodatkowy.
Wyniki
Pacjenci
Czterech pacjentów z nawracającym FSFS opornym na rytuksymab po przeszczepie (pacjenci od do 4) (tabela i ryc. S1 w dodatkowym dodatku) i jeden pacjent z opornym na glukokortykoidy pierwotnym FSGS (pacjent 5) (tabela i ryc. w dodatkowym dodatku), z barwieniem podocytów B7-1 w próbkach z biopsją nerek, leczono abataceptem. Leczenie abataceptem dla tych pięciu pacjentów było zgodne z polityką instytucjonalną (na University of Miami i Massachusetts General Hospital; abatacept został zatwierdzony przez Food and Drug Administration do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów). Decyzja o leczeniu abataceptem opierała się na wynikach szczegółowych, mechanistycznych badań in vitro podocytów.
Badania in vitro
Migracja Podocyte
Rycina 1. Rycina 1. Blokada związanej z chorobą migracji Podocytu przez Abatacept. Panel A przedstawia analizę Western blot białka B7-1 w podocytach ze stabilną transfekcją wektora kontrolnego (pcDNA), B7-1 lub B7-1 Atail przed dodaniem lipopolisacharydu (LPS), który był warunkiem kontrolnym, i po dodaniu LPS. Panel B pokazuje białko B7-1 w prawidłowych podocytach, nie wyciszające podrakowe RNA o strukturze spinki do włosów (shRNA) (wymieszane), podocyty knockdown B7-1 (B7-1kd), sfałdowane podocyty .3 – / – wyrażające shRNA (.3- / – / jajecznica), a podocyty .3 – / – B7-1 knockdown (.3 – / – / B7-1kd)
[hasła pokrewne: olaplex allegro, proteza szkieletowa cennik, bitwa pięciu armii cda ]

  1. Emil
    13 stycznia 2019

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: oczyszczanie ciała[…]

  2. Pogue
    15 stycznia 2019

    Podobnie jak pieprzyki.

  3. Mindless Bobcat
    17 stycznia 2019

    [..] Cytowany fragment: mezoterapia igłowa warszawa[…]

  4. Old Orange Eyes
    19 stycznia 2019

    Zrobiłem to badanie.

  5. Swerve
    21 stycznia 2019

    [..] Odniesienie w tekscie do choroba meniera[…]

  6. Aurelia
    23 stycznia 2019

    no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: bitwa pięciu armii cda olaplex allegro proteza szkieletowa cennik

Posted by on 3 września 2019

Kliniczne cechy przypadków FSGS podsumowano w Tabeli 1, a szczegóły przedstawiono w Dodatkowym Dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Badania in vitro
Ruchliwość komórek
Zwiększona migracja podocytów in vitro jest zastępczym markerem białkomoczu in vivo.5 Aby ustalić, czy abatacept może działać bezpośrednio na podocyty, przeprowadziliśmy testy migracji komórek z podocytami trwale eksprymującymi B7-1 lub skróconym konstruktem B7-1 – to jest konstrukt pozbawiony ogniska cytoplazmatycznego (B7-1. ogon) (ryc. S4D w dodatkowym dodatku).
Aktywacja .1-integryny i rozproszenie komórek
Zbadaliśmy wpływ B7-1 i jego inhibitora abataceptu na aktywację .1-integryny w podocytach6,7 za pomocą mikroskopii konfokalnej lub sortowania komórek aktywowanych fluorescencyjnie, jak wyszczególniono w Dodatku Uzupełniającym. Zastosowaliśmy indukowane octanem mirystynianu forbolu rozprzestrzenianie nieprzylegających komórek K5628 jako niezależny, funkcjonalny test działania B7-1 i abataceptu na aktywację .1-integryny .6,7
Wykrywanie B7-1 w próbkach z biopsji nerki
Immunobarwienie B7-1 przeprowadzono na zamrożonych odcinkach nerki-biopsję za pomocą koziego przeciwciała przeciwko ludzkiemu B7-1 (CD80) (R & D Systems). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Dodatek dodatkowy.
Wyniki
Pacjenci
Czterech pacjentów z nawracającym FSFS opornym na rytuksymab po przeszczepie (pacjenci od do 4) (tabela i ryc. S1 w dodatkowym dodatku) i jeden pacjent z opornym na glukokortykoidy pierwotnym FSGS (pacjent 5) (tabela i ryc. w dodatkowym dodatku), z barwieniem podocytów B7-1 w próbkach z biopsją nerek, leczono abataceptem. Leczenie abataceptem dla tych pięciu pacjentów było zgodne z polityką instytucjonalną (na University of Miami i Massachusetts General Hospital; abatacept został zatwierdzony przez Food and Drug Administration do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów). Decyzja o leczeniu abataceptem opierała się na wynikach szczegółowych, mechanistycznych badań in vitro podocytów.
Badania in vitro
Migracja Podocyte
Rycina 1. Rycina 1. Blokada związanej z chorobą migracji Podocytu przez Abatacept. Panel A przedstawia analizę Western blot białka B7-1 w podocytach ze stabilną transfekcją wektora kontrolnego (pcDNA), B7-1 lub B7-1 Atail przed dodaniem lipopolisacharydu (LPS), który był warunkiem kontrolnym, i po dodaniu LPS. Panel B pokazuje białko B7-1 w prawidłowych podocytach, nie wyciszające podrakowe RNA o strukturze spinki do włosów (shRNA) (wymieszane), podocyty knockdown B7-1 (B7-1kd), sfałdowane podocyty .3 – / – wyrażające shRNA (.3- / – / jajecznica), a podocyty .3 – / – B7-1 knockdown (.3 – / – / B7-1kd)
[hasła pokrewne: olaplex allegro, proteza szkieletowa cennik, bitwa pięciu armii cda ]

  1. Emil
    13 stycznia 2019

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: oczyszczanie ciała[…]

  2. Pogue
    15 stycznia 2019

    Podobnie jak pieprzyki.

  3. Mindless Bobcat
    17 stycznia 2019

    [..] Cytowany fragment: mezoterapia igłowa warszawa[…]

  4. Old Orange Eyes
    19 stycznia 2019

    Zrobiłem to badanie.

  5. Swerve
    21 stycznia 2019

    [..] Odniesienie w tekscie do choroba meniera[…]

  6. Aurelia
    23 stycznia 2019

    no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: bitwa pięciu armii cda olaplex allegro proteza szkieletowa cennik