Posted by on 9 listopada 2018

A zatem wiele wskazówek pomagających nam zrozumieć zachowanie się dzieci znajdziemy badając ich środowisko rodzinne. Takie informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, jak to, czy rodzina jest rozbita czy też cała, czy matka pracuje, czy nie itp. – mogą być bardzo użyteczne. Jednak sprawą jeszcze ważniejszą jest klimat uczuciowy rodziny jakie uczucia w nim przeważają, jaki jest stosunek między ojcem i matką a dzieckiem, w jakim stopniu dziecko posiada swobodę wyrażania swej osobowości i swobodę decyzji. Uczucia i poglądy, którym rodzice dają wyraz, mają po części charakter indywidualny, po części zaś wynikają z przynależności do danej kultury. A zatem dziecko wzrastając w rodzinie amerykańskiej będzie najprawdopodobniej uczyć się cenić wartości i poglądy typowe dla kultury amerykańskiej. Istnieje jednak również wiele podkultur będących odmianami owej szeroko pojmowanej kultury amerykańskiej, przy czym każda z odmian posiada własną skal wartości. Ponieważ dzieci są w tak znacznym stopniu produktem środowiska domu rodzinnego, wszelkie typy zachowania się i osobowości różniące się od typów dominujących w szkole często powodują trudności w postaci nieporozumień i konfliktów. [patrz też: przed oddaniem krwi, moringa proszek, badanie kału na nosicielstwo ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału na nosicielstwo moringa proszek przed oddaniem krwi

Posted by on 9 listopada 2018

A zatem wiele wskazówek pomagających nam zrozumieć zachowanie się dzieci znajdziemy badając ich środowisko rodzinne. Takie informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, jak to, czy rodzina jest rozbita czy też cała, czy matka pracuje, czy nie itp. – mogą być bardzo użyteczne. Jednak sprawą jeszcze ważniejszą jest klimat uczuciowy rodziny jakie uczucia w nim przeważają, jaki jest stosunek między ojcem i matką a dzieckiem, w jakim stopniu dziecko posiada swobodę wyrażania swej osobowości i swobodę decyzji. Uczucia i poglądy, którym rodzice dają wyraz, mają po części charakter indywidualny, po części zaś wynikają z przynależności do danej kultury. A zatem dziecko wzrastając w rodzinie amerykańskiej będzie najprawdopodobniej uczyć się cenić wartości i poglądy typowe dla kultury amerykańskiej. Istnieje jednak również wiele podkultur będących odmianami owej szeroko pojmowanej kultury amerykańskiej, przy czym każda z odmian posiada własną skal wartości. Ponieważ dzieci są w tak znacznym stopniu produktem środowiska domu rodzinnego, wszelkie typy zachowania się i osobowości różniące się od typów dominujących w szkole często powodują trudności w postaci nieporozumień i konfliktów. [patrz też: przed oddaniem krwi, moringa proszek, badanie kału na nosicielstwo ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału na nosicielstwo moringa proszek przed oddaniem krwi