Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 5

Kwi. 19, 2018 by

Jeden 2-letni chłopiec i jedna 25-letnia kobieta z łagodną chorobą górnych dróg oddechowych nie byli hospitalizowani. Spośród 139 potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem H7N9, 49 (35%) zostało potwierdzonych za pomocą izolacji

Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 4

Kwi. 19, 2018 by

Od 25 marca do grudnia 2013 r. Przebadano próbki dróg oddechowych od 1372 hospitalizowanych pacjentów z zapaleniem płuc o niewyjaśnionym pochodzeniu, a 104 pacjentów (7,6%) zostało potwierdzonych jako zakażonych wirusem

Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Badacze przeprowadzili wywiady z krewnymi każdego pacjenta z potwierdzonym przypadkiem infekcji wirusem H7N9 w celu określenia historii ekspozycji podczas 2 tygodni przed wystąpieniem choroby, w tym daty, czasu, częstotliwości i

Epidemiologia zakażeń ludzkich wirusem ptasiej grypy A (H7N9) w Chinach AD 2

Kwi. 19, 2018 by

W niniejszym raporcie podsumowujemy wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych w ramach dochodzeń dotyczących przypadków oraz monitorujemy ścisłe kontakty osób z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem H7N9, które zostały do tej pory zidentyfikowane.